Dyr og folk

En sørgelig historie

Denne historien handler om Ahas Verus, en lurvete, sliten katt som fortjente å få leve siste del av livet sitt i et kjærlig hjem. Jeg trodde at jeg kunne gi han nettopp det. Jeg tok feil.

Flått og hund

Hunder er særlig utsatt for flått og for sykdommer som overføres via flåttbitt. Det er derfor viktig å forebygge flåttbitt hos hund.

Hunder speiler eierens stressnivå

Forholdet mellom hunder og deres eiere er ofte nært og intenst. Forskning viser at de nære sosiale båndene kan påvirke hunders stressnivå.

Ble kastet ut da han ikke var liten og søt lenger

Vakre Luke deler skjebne med så alt for mange andre katter. Straks han var forbi stadiet som «liten og søt», ble han satt på gaten.

Svarte katter – misforstått, jaget og nå oversett

Svarte katter har vært sterkt knyttet til overtro og mytologi. De har vært fryktet, misforstått og utsatt for masseutryddelser. I dag tenker forhåpentligvis de færreste at den svarte katten står i ledtog med...

Nyheter

Hei der! Hvor bor du?

Det var lett å se at hunden hadde kommet bort fra eierne. Den sto bare der og hang med hodet. Tydelig utilpass, glemt. Men hva med kattene på hjørnet – var de forlatt? Hadde de gått seg bort, eller glemt veien hjem?

Arkiv

Pelikan

Pelikaner har blitt ansett som konkurrenter for fiskere, og de har vært viktige symboler i mytologi og religion. Overfiske og forurensning er blant faktorene som har truet pelikanbestanden.