Dyr og folk
   

Dyrevelferd på timeplanen

Barn som lærer om dyr og dyrevelferd, lærer om respekt og omtanke for andre. De lærer om andres grenser og behov, og om hvordan deres handlinger kan påvirke andres liv.

På skolen lærer vi gjennom ulike fag og samhandling om verden vi lever i og vår rolle i den. Det er derfor mange som ønsker at også kunnskap om dyr og dyrevelferd skal være en del av timeplanen.

Både barn og voksne er opptatt av dyrevelferd. OsloMet har i en ny studie avdekket at over 60 prosent er opptatt av hvordan dyrene har det. For 20 år siden var tallet 14 prosent.

Å lære om hvordan vi påvirker andre er en viktig del av utviklingen. Å føle omsorg og ansvar for dyr er berikende, både for barnet selv og for dyr og mennesker det møter siden i livet.

Ønsker at boken skal bli brukt av skoleklasser

Lærdom om å respektere dyrs grenser, og at dyr ikke skal løftes og bæres rundt mot sin vilje, kan også være nyttig med tanke på å respektere andre mennesker og deres grenser.

Hva betyr mine handlinger for andre? Hva vil det si å være helt avhengig av en annen for å få vann, mat, dagslys og omsorg – for å overleve?

Boken Farlig ferie, en spenningsbok for barn (og voksne), tar opp viktige tema innen dyrevelferd. Tanken er at boken skal oppleves som spennende og underholdende, men et viktig motiv for å skrive den var å skape rom for samtaler og tanker rundt dyrevern og dyrevelferd.

Bøkene finner du i bokhandelen og i flere av landets bibliotek. Den passer fint for skoleklasser med elever i 10-12 års alder som utgangspunkt for samtaler om dyrevelferd,

Annonse

Spørsmål som kan brukes sammen med boken

På Dyrogfolk.no har jeg laget en side som kan brukes sammen med boken. Denne siden kan brukes til samtaler om hvordan dyr bør behandles. Den kan selvsagt også brukes uten å lese boken.

Siden kan du se her: Farlig ferie – spørsmål

Her har jeg spørsmål eller fakta som er knyttet til det som skjer i de ulike kapitlene.

For eksempel:

Kapittel 11: Luna og Stella finner en hund i nød 

Luna og Stella leter etter Lyra. De finner ikke henne, men de finner en annen hund. 

  • Hvis man ser et dyr som trenger hjelp – kan man da bare late som man ikke har sett det og gå forbi? 

Tenk over: 

Annonse

Ifølge Lov om dyrevelferd skal enhver som kommer over et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, hjelpe dyret så langt det er mulig. Dersom man ikke får til å hjelpe dyret selv, skal man varsle eier eller politiet med en gang.

Økt kunnskap – tryggere omgang med dyr

Økt kunnskap om dyr og deres behov vil være et gode for dyrene, men også for menneskene som omgås dem. Mer kunnskap om dyr vil også bidra til tryggere omgang med dyr.

Det barna lærer på skolen, tar de med seg hjem. Det er dessverre mange voksne som ikke vet at det er galt (og forbudt) å reise fra dyr når man drar på ferie, for eksempel. Et barn med kunnskap kan bidra til å finne en bedre løsning.

Baksideteksten ser slik ut:

Farlig ferie handler om hunden Lyra og kattene Stella og Luna som drar på ferie til Spania. En dag forsvinner Lyra. Stella og Luna må finne mot til å komme seg ut av hagen og oppsøke fremmede plasser. De kan jo ikke miste Lyra! Boken er en spenningsbok for barn, men tar også opp viktige tema innen dyrevelferd.

Dyr er individer

Bilde fra boken. Bildet er ikke arrangert.

Målet mitt med boken er å skrive en spennende bok som tar opp utfordringer knyttet til dyrene mange av oss kjenner best: katter og hunder.

Dyr som rammes av hjemløshet, mishandling og uvitenhet.

Og få flere til å forstå at dyr er individer. De er ikke like. De har ulike behov. Noen katter liker ikke at du tar på dem, men de kan elske å være nær deg. Andre katter kan ikke få nok kos.

Jeg ønsker at boken skal føre til at barn og voksne snakker sammen om hvordan dyr skal og bør ha det.

Du kan lese mer om boken her: https://dyrogfolk.no/farlig-ferie-en-familiebok/

Merethe Kvam

Journalist med 19 års erfaring, 16 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no. Forfatter av boken Farlig ferie, en spenningsbok som tar opp viktige tema innen dyrevelferd.

Merethe er veldig glad i dyr, engasjert i dyrevern og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Hun har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Helt siden Misti kom til familien i en liten pappeske med blå hyssing rundt, da Merethe var ti år gammel, har hun hatt katt. For tiden har Merethe to katter og en hund. I tillegg har hun flere års erfaring med hest.
Personlige historier finner du under fanen "Å leve med dyr".

Ingen av artiklene er sponset eller inneholder noen form for skjult reklame. Målet vårt er at artiklene skal bidra til bedre kunnskap om dyr, bedre dyrevelferd og ellers være interessant for dyrekjære mennesker.

Facebook

Annonse

Produkter