Dyr og folk
   

Kategori: Fugler

Krigen mot spurvene

I 1958 oppfordret Mao Zedong alle Kinas innbyggere til å drepe spurver som et ledd i kampanjen "Det store spranget". Det, sammen med andre tiltak, førte til en av de største menneskeskapte katastrofene i historien.