Dyr og folk
   

Hvorfor er det Mattilsynet jeg skal varsle ved mishandling av dyr?

Ordene vi bruker har stor betydning for hvilken verdi og hvilket syn vi tillegger det vi snakker om. Nettopp derfor føles det så galt å varsle Mattilsynet når dyr trenger hjelp.

Da jeg jobbet aktivt for Dyrebeskyttelsen i Trondheim og Omegn på 1990-tallet, var det Dyrevernsnemnda vi varslet ved mistanke om at dyr ble vanskjøttet eller mishandlet. Den gangen Mitsu, som siden ble vår katt, ble reddet ut av et hjem der hun var forlatt uten mat og vann sammen med en rekke andre katter, var det Dyrevernsnemnda som reddet henne.

Det kjentes riktig å ringe dit når noe var galt. Navnet var med på å tillegge dyrene betydning, ut over å være noe for oss mennesker.

I 2004 ble Dyrevernsnemnda underlagt Mattilsynet. Fra da av var det Mattilsynet som skulle varsles ved mistanke om vanskjøtsel eller mishandling av dyr. Til å begynne med trodde jeg det var en dårlig spøk.

Hvilke ord og navn vi bruker betyr mye. Jeg har tidligere skrevet om dette i artikkelen Tåler villkatter mer enn hjemløse katter?

Ord kan skape nærhet eller avstand

Ordene vi bruker til å beskrive noe kan ha en mye større effekt enn vi er klar over. Mange ord vi bruker i det daglige blir ikke bevisst brukt for å skape avstand, men det er viktig å være klar over hva de gjør med oss. Ord kan skape avstand eller nærhet. De kan gjøre det lettere å forstå, eller de kan gjøre det lett å glemme hva vi egentlig snakker om.

Annonse

Ifølge §3 i lov om dyrevelferd har dyr egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesker. Men når dyremishandling skal meldes til Mattilsynet, sier navnet meg det motsatte. Dyr er mat, ting, ikke personligheter med egenverdi.

Jeg har aldri klart å riste av meg vemmelsen jeg følte for 17 år siden ved skiftet fra å ringe Dyrevernsnemda – som på alle måter lyder som noen som først og fremst taler dyrenes sak, til å ringe Mattilsynet – som gir meg helt andre assosiasjoner.

Derfor ble jeg glad for å se at NOAH nå har startet en underskriftsaksjon for et eget Dyrevernstilsyn. Jeg er fullstendig klar over at kritikken dreier seg om mye mer enn navnet, men jeg mener det er viktig å se også på det. Hva det betyr – for oss, og for dyrene.

Jeg har signert. Slik kan også mitt navn bety noe.

Merethe Kvam

Journalist med 19 års erfaring, 16 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no. Forfatter av boken Farlig ferie, en spenningsbok som tar opp viktige tema innen dyrevelferd.

Merethe er veldig glad i dyr, engasjert i dyrevern og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Hun har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Helt siden Misti kom til familien i en liten pappeske med blå hyssing rundt, da Merethe var ti år gammel, har hun hatt katt. For tiden har Merethe to katter og en hund. I tillegg har hun flere års erfaring med hest.
Personlige historier finner du under fanen "Å leve med dyr".

Ingen av artiklene er sponset eller inneholder noen form for skjult reklame. Målet vårt er at artiklene skal bidra til bedre kunnskap om dyr, bedre dyrevelferd og ellers være interessant for dyrekjære mennesker.

Facebook

Annonse

Produkter