Dyr og folk

Tåler villkatter mer enn hjemløse katter?

Kan ordene vi bruker spille inn på hvordan dyr blir behandlet? Vil en villkatt klare seg bedre enn en hjemløs katt? Er husdyr triveligere dyr enn produksjonsdyr?

Hva vi kaller dyrene vi omgir oss med, kan – til sist – ha en innvirkning på hvordan de blir behandlet.

Katter

Da jeg som tenåring ble engasjert i Dyrebeskyttelsen i Trondheim, ble det tidlig snakket mye om hvilke ord vi skulle bruke om dyrene vi jobbet med. Den gangen ble det særlig snakket om katt. Fortsatt kunne man lese i avisene om «villkatter». Men i Norge finnes det ingen villkatter. Det finnes bare hjemløse katter. Katter som på et eller annet tidspunkt har kommet bort fra eierne sine.

Så lenge man bruker ordet villkatt, kan folk få inntrykk av at det er naturlig – at vi faktisk har ville katter i Norge. Bildet vi lager oss av en villkatt er ganske annerledes enn bildet av en eierløs katt.

Da jeg fikk det forklart, virket det så opplagt. Men jeg hadde ikke tenkt på det før.

Familiedyr

I nyere tid har Dyrebeskyttelsen Norge byttet ut ordet «kjæledyr» med «familiedyr».

– Selvsagt, sa en kollega av meg da hun fikk høre det. «Dyr er jo mer enn noe man skal kjæle med». Hunder, katter, og andre dyr man har i hjemmene sine – de er jo en del av familien.

Tidligere har jeg også hørt diskusjoner om bruk av ord som «produksjonsdyr» og «broilere». Det er så fremmede ord at det noen ganger kan være vanskelig å huske at det er snakk om kyr, sauer, gris, høner og kyllinger. For straks vi hører hva slags dyr det er, ser vi dem for oss. Produksjonsdyr derimot – det høres ut som maskiner som jobber i en fabrikk – ikke levende dyr.

Ord kan skape nærhet – eller avstand

Ordene vi bruker til å beskrive noe – enten det er dyr eller mennesker, kan ha en mye større effekt enn vi er klar over. Mange ord vi bruker i det daglige blir ikke bevisst brukt for å skape avstand. De kan rett og slett være brukt av vane, eller fordi så mange andre sier det på den måten.

I journalistikken er det viktig å bruke nøytrale ord. Tenk bare på hvilken forskjell det utgjør om vi skriver at noen «sier» eller «mener» noe, sammenlignet med at de «hevder» eller «påstår» noe.

Ordene vi bruker er viktige. De kan skape avstand eller nærhet. De kan gjøre det lettere å forstå, eller de kan gjøre det lett å glemme hva vi egentlig snakker om.

Er mine dyr kjæledyr?

Å bytte ut et inngrodd uttrykk er ikke så enkelt, men jeg skal prøve å bli flinkere.

For de dyrene som bor i mitt hus, er ikke der kun for å kjæles med. De er ikke her kun for å behage oss, selv om vi elsker å ha dem her.

De er en del av familien.

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook