Dyr og folk

Kjæledyr og småbarn

Studier viser at det ikke er uvanlig at barn mishandler eller plager dyr. Det trenger ikke handle om annet enn at barnet er for lite til å forstå hva det gjør. Det er derfor det er så viktig at noen som forstår er til stede.

Da jeg gikk på ungdomsskolen fikk jeg høre om en jente som var på samme alder som meg, som hadde mishandlet et dyr på bestialsk vis. Til dags dato blir jeg kvalm ved tanken på detaljene i mishandlingen. Jeg husker også samtalene med mine likesinnede, der noen snakket om at hun burde fått oppleve noe like fælt selv. Ikke en eneste gang tenkte jeg på muligheten for at det kanskje var nettopp det som førte til en slik grufull handling.

Barn som mishandler dyr blir ofte selv mishandlet

I en gjennomgang av studier som ble publisert i det medisinske tidsskriftet Archives of Disease in Childhood, har forfatterne funnet at barn som mishandler dyr har to til tre ganger høyere sannsynlighet for å selv ha blitt mishandlet. Dette er en sammenheng som ser ut til å være enda større når det er en jente som står bak.

Du kan lese mer om denne studien her.

Det var også andre tall som var oppsiktsvekkende i denne gjennomgangen: Den generelle andelen av dyremishandling utført av barn. For ifølge forfatterne var mishandling av dyr vanlig blant barn. Opptil 44 prosent av oss har gjort noe slemt mot et dyr i oppveksten. (Tallene spriker i ulike studier, sannsynligvis fordi det er satt ulike kriterier til hva som er dyremishandling.)

Utforsker verden

Den store bekymringen ble vakt når barn gjorde slikt etter at de hadde fylt ti år. Det som ble gjort i yngre alder handlet mer om å utforske verden i oppveksten. Det er også helt forståelig. Når barn blir eldre, skjønner de rekkevidden av det de gjør mye bedre. Da vet man at katten får vondt om man drar den i halen.

Barnet forstår ikke – og det gjør heller ikke dyret 

Det er derfor jeg alltid blir provosert når foreldre til småbarn lar dem være alene sammen med kjæledyr. Med tanke på både barnets, og dyrets, velferd og sikkerhet.

Hver gang jeg ser at noen skriver på et søtt bilde av et lite barn og et dyr at dyret passer på barnet, og at de føler seg helt trygge på at de kan la dem være alene sammen mens de går etter posten eller lager middag, så grøsser jeg. Dette gjelder både små og store dyr. Småbarn og dyr skal ikke være sammen uten tilsyn.

Barn som blir bitt av hund er ofte i familie med hundeeier

Når det gjelder hundebitt har forskning vist at de som oftest rammes er barn. Dødsfall på grunn av hundebitt er sjeldent, men det forekommer. Over halvparten av disse dødsfallene rammer barn som er under ti år. Barn rammes særlig av hundebitt og tre av fire barn under ti år som har blitt bitt, blir bitt i hodet eller ansiktet. Forskning viser videre at i mer enn halvparten av tilfellene der hundebitt har ført til skader, er hunden eid av et familiemedlem av den som har blitt skadet.

Undersøkelser fra Oslo kommunale legevakt viste at 76 prosent som søkte hjelp til behandling av skader etter dyrebitt var bitt av hund. 17 prosent var bitt av katt, og to prosent var bitt av hest. Kattebitt førte på sin side, oftere til infeksjon.

Tilsyn gir trygghet – for barn, dyr og foreldre

Når forskning antyder at opp mot 44 prosent av barn har mishandlet dyr, og at hunder som biter oftest biter et barn som er i nær familie med eier, så må man være sitt ansvar bevisst som foreldre, og dyreeiere – og ta valg som på best mulig måte kan beskytte både kjæledyr og barn. Barn kan ha stor glede av å vokse opp med dyr, og dyr kan ha stor glede av å vokse opp med barn. Men alltid under et årvåkent oppsyn av en ansvarlig voksen, og med god opplæring i å forstå et dyrs instinkter, signaler og behov – og læring i å respektere disse.

Slik kan alle parter ha glede av å være sammen. En glede som forhåpentligvis kan være livet ut.

 

Referanser:

Lee-Kelland R, Finlay F: Children who abuse animals: when should you be concerned about child abuse? A review of the literature

Archives of Disease in Childhood 2018;103:801-805.

NHI.no: Hundebitt

NHI.no: Førstehjelp ved dyrebitt

Garvey EM, Twitchell DK, Ragar R, Egan JC, Jamshidi R. Morbidity of pediatric dog bites: A case series at a level one pediatric trauma center. Journal of Pediatric Surgery 2015; 50 (2): 343-46.

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook