Dyr og folk

Forebygg hundebitt: Bedre kunnskap om hunders signaler kan redusere risikoen for bitt

Både barn og voksne, men særlig små barn, feiltolker ofte hunder som uttrykker stress. Bedre kunnskap om hvordan hunder uttrykker stress kan bidra til å redusere risikoen for å bli bitt.

Dette ifølge en studie som ble publisert i Frontiers in Veterinary Science i november 2018.

I den aktuelle studien undersøkte psykologer hvordan barn og voksne oppfattet og tolket hunders uttrykk for stress eller angst.

I innledningen til studien skriver forfatterne at til tross for at fordelene med hundehold er mange, er det også risiko knyttet til det. Hvert år får omtrent 1,5 prosent av befolkningen (England) hundebitt som krever medisinsk tilsyn. Forekomsten av hundebitt er dobbelt så stor hos barn, som i andre aldersgrupper. Disse tallene inkluderer ikke bitt fra hund der det ikke var behov for akuttmedisinsk behandling. Spørreundersøkelser viser at en betydelig høyere andel har opplevd å bli bitt av hund. I en spørreundersøkelse blant skolebarn i England som forfatterne viser til, oppga hele 47 prosent at de hadde blitt bitt av hund.

Legger ikke merke til hundens signaler

Med utgangspunkt i disse tallene, og ettersom det i de fleste av tilfellene er barnets atferd som utløser bitingen, er det tydelig behov for å øke foreldres bevissthet om hva som kan utløse slik atferd, skriver forfatterne.

Overraskende ofte legger ikke barn eller voksne merke til hunders uttrykk for stress, eller de misforstår disse signalene.

For å sørge for trygge møter mellom barn og dyr, er det viktig at man forstår de signalene hunden sender ut.

Les også vår kommentar om kjæledyr og små barn: Studier viser at det ikke er uvanlig at små barn mishandler eller plager dyr. Det trenger ikke handle om annet enn at barnet er for lite til å forstå hva det gjør. Det er derfor det er så viktig at noen som forstår, er til stede.

Studien

Studien besto av tre faser som involverte barn i alderen tre, fire, og fem år, og en gruppe med foreldre.

Først fikk hver av gruppene se korte videosnutter av hunder som signaliserte ulike sinnsstemninger. Dette var alt fra glade hunder, til risikofylt, konflikteskalerende atferd som knurring, snerring eller biting.

Deltagerne ble deretter spurt om å rangere hvordan de oppfattet atferden til hundene, på en enkel, barnevennlig skala som gikk fra «svært glad» til «veldig misfornøyd/sint».

Gruppene gikk deretter gjennom en treningsfase der videoene ble spilt av på nytt, men denne gangen sammen med lettfattelig informasjon som forklarte atferden de så i videosnuttene, og hvordan man burde forholde seg til den aktuelle atferden.

Etter at treningsfasen var fullført, gikk deltagerne straks gjennom en ny test for å undersøke hvordan de da vurderte hundenes oppførsel. Deltagerne ble testet igjen etter et halvt år, og etter ett år, for å se om treningen hadde varig effekt.

Les også: Snakker du babyspråk til hunden? Det gjør hunden mer interessert

Trodde snerrende hunder var glade

Forskerne fant at små barn hadde vanskelig for å tolke hunders signaler på stress. 53 prosent av treåringene misforsto signaler med høy risiko for bitt – som snerring og knurring. Av de barna som misforsto disse signalene, trodde 65 prosent at hundene var glade. 17 prosent av foreldrene misforsto også denne atferden.

Både barn og foreldre utviklet større forståelse for hunders signaler etter treningen. Den største forbedringen så forfatterne på konflikteskalerende signaler som stirring, knurring eller snerring. Den største forbedringen så de hos de voksne og de større barna.

Før treningsfasen klarte bare 55 prosent av fire-åringene å tolke signaler med høy risiko. Dette økte til 72 prosent etter treningen. Treningen viste seg å ha langvarig effekt: Ett år senere tolket 76 prosent av disse barna signalene riktig.

Les også: Hunder og separasjonsangst: Er det vondt for hunden å være alene?

Enkel trening kan bedre bevissthet og kunnskap

– Vi så at barn ofte forsøker å forklare hunders signaler med atferd de kjente fra mennesker. For eksempel trodde de ofte at en hund som snerret, eller viste tennene, var glad, noe som kan sette barna i betydelig fare dersom de nærmer seg en hund som utviser disse signalene. Dette sier hovedforfatter av studien, professor Kerstin Meints, i en pressemelding på nettsidene til University of Lincoln´s School of Psychology.

Fra før av finnes det flere program som har som mål å redusere andel hundebitt, blant annet med instruksjoner for hvordan man går fram i møtet med en fremmed hund, men ingen med direkte trening i å forstå hundens signaler.

Forskerne konkluderte med at prosjektet er det første som har tilbudt tiltak som i betydelig grad har bedret barns og voksnes evner til å tolke hunders signaler korrekt, og vist at enkel trening kan bedre bevissthet og kunnskap om slike signaler, samt evnen til å gjenkjenne og tolke disse.

Kilder:

University of Lincoln, desember 2018: Training Children and Adults to Understand Dog Body Language Could Promote Safer Interactions

Frontiers in Veterinary Science, november 2018: Teaching Children and Parents to Understand Dog Signalling

Forfatter: Meints K, Brelsford V, De Keuster T.

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook