Dyr og folk

Snakker du babyspråk til hunden? Det gjør hunden mer interessert.

Dersom du vil øke sjansen for å få hunden til å lytte til deg og knytte seg til deg, bør du snakke med høy tone og overdrevne følelser (slik vi ofte snakker til babyer) og om tema som er relevant for hunden.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Animal Cognition i mars 2018.

Tidligere forskning har vist at det å snakke med høy tone og overdrevne følelser (slik vi ofte også snakker med babyer), øker engasjementet hos valper, men utgjør liten forskjell hos voksne hunder.

Eksperimenter

Forskerne, som jobber ved universitetet i York, ønsket å finne ut mer om hvorfor vi ofte snakker med hunder på samme måte som vi gjør med babyer, og om dette var hensiktsmessig. For å lære mer om dette utførte de eksperimenter der hunder ble plassert i et rom sammen med mennesker som snakket til dem på ulike måter. At personene og hundene var i samme rom, gjorde det enklere for forskerne å avgjøre om hundene ble mer oppmerksomme, eller viste tegn til å bli mer motivert til å være sammen med personer som snakket til dem på en bestemt måte.

 Vanlig talemåte ble sammenlignet med babyspråk

Det ble gjort en flere eksperimenter. I en test var hundene i samme rom som en person som snakket «babyspråk» og om tema som angikk hunden, som «så flink gutt du er» og «skal vi gå på tur?». Dette ble sammenlignet med personer som snakket vanlig, og om tema som ikke angikk hunden, som for eksempel at de hadde vært på kino og sett en film.

Hundene ble også testet ved at personen i rommet snakket babyspråk, men om tema som ikke angikk hunden, og vanlig talemåte om tema som angikk hunden.

Forskerne målte hvor oppmerksom hunden var når den ble snakket til. Etterpå fikk den velge hvem av personene den hadde lyttet til, den ville være sammen med.

Foretrekker babyspråk og relevante tema

Resultatene viste at hundene oftest foretrakk å være sammen med personer som snakket babyspråk og om tema som angikk hunden. I eksperimentene der det ble snakket babyspråk men om tema som ikke angikk hunden, eller vanlig tale med tema som ikke angikk hunden, viste ikke hundene noen preferanse.

Forskerne konkluderte med at det å snakke babyspråk om relevante tema, ga klart best effekt.

En studie som ble publisert i Scientific Reports i 2017 har også undersøkt om hunder reagerer ulikt på bruk av babyspråk eller vanlig tale. Her filmet forfatterne reaksjonene til 44 voksne hunder og 19 valper, som lyttet til det som ble sagt via høytaler. Det var altså ikke en person i rommet sammen med dem som snakket til dem. Her ble resultatet målt etter hvor lenge hundene stirret på høytaleren etter at opptaket var ferdigspilt. Resultatene viste også i denne studien at de voksne hundene var mer oppmerksomme ved bruk av denne typen tale, og at jo mer høyfrekvent tonen i stemmen var, jo større oppmerksomhet fikk opptaket.

Forskerne konkluderer med at det er sannsynlig at den overdrevent høyt tonen vi ofte bruker til hundene våre, gjør kommunikasjonen mer effektiv, og er fordelaktig for forholdet mellom hunden og dens menneske.

Kilder:

Animal cognition: ‘Who’s a good boy?!’ Dogs prefer naturalistic dog-directed speech

Forfattere: Benjamin A, Slocombe K,

University of York: Who’s a good boy? Why ‘dog-speak’ is important for bonding with your pet

Scientific Reports: Pet-directed speech draws adult dogs’ attention more efficiently than Adult-directed speech

Forfattere: Jeannin S, Gilbert C, Amy M, Leboucher G

 

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook