Dyr og folk

Økoturisme kan bidra til å bevare truede dyrearter

Studier viser at økoturisme kan bidra til å øke kunnskap og bevissthet om truede fugle- og dyrearter, og det kan gi inntekter som er nødvendige for å bevare et godt vern.

Naturbasert turisme er ifølge WWF det sterkest voksende segmentet innen internasjonal turisme. Økoturisme innebærer at turismen ikke skal ha negative konsekvenser for lokal natur og kultur. Det skal også komme både naturen og lokalbefolkningen mest mulig til gode.

Kunnskap bidrar til vern om fjellrev

I en studie fra 2017 har svenske forskere sett på hvordan økoturisme kan innvirke på fjellreven. Fjellreven er kritisk truet i Norge og Sverige, og til tross for at den har vært fredet i Norge og Sverige siden 1928 og 1930, har ikke bestanden økt.

De svenske forskerne skriver at man i Helagsfjället i Härjedalen i Sverige kan følge guidet fjellrev-safari, og lære om fjellreven. Kunnskapen og bevisstheten om fjellreven økte etter en slik tur. Forskerne skriver at fjellrevbestanden i Sverige er liten og følsom for forstyrrelser, men de positive effektene ved denne typen turisme ser ut til å veie opp for det negative, og bidra til vern under presset fra turismen.

Kan øke budsjettet ved å fremme fugletittingsturisme

Andre studier har sett på hvordan økoturisme kan ha positive effekter for truede fuglearter: Ifølge en artikkel som ble publisert i tidsskriftet PLoS One i 2013, kan inntekter fra økoturisme bidra til å bevare truede fugler i vernede områder. Mange av verdens fuglepopulasjoner er truet av utryddelse, og deres videre eksistens er sterkt avhengig av vernede områder. Økoturisme i slike områder bidrar til bevaring, ved at dette gir inntekter.

Forfatterne bak studien fant relevant informasjon om 16 prosent av 562 fuglearter som er truet og kritisk truet. Bidrag fra økoturisme til bevaring av truede fugler var høyest i Sør-Amerika, Afrika og nærliggende øyer til disse.

Mange vernede områder kan øke budsjettet ved å fremme fugletittingsturisme spesielt, skriver forfatterne.

Ikke en fordel for alle truede arter

Mange arter er avhengige av økoturisme for å finansiere vernet, men på samme tid lider de samme artene av direkte økologisk innvirkning fra økoturisme, skriver forfatterne bak en tredje studie – denne publisert i 2016 i PLoS One.

Forfatterne brukte analyser for flere rødlistede dyr og fugler for å se på samlet effekt økoturisme har på forventet tid til utryddelse, sammen med andre menneskeskapte trusler som ulovlig jakt, primærindustrier som fiske og tømmerhogst, og tap av leveområder. Her konkluderte forfatterne med at for noen, men ikke alle, dyr og fugler som ble inkludert i den aktuelle studien, var fordelene flere enn ulempene.

Utfallet er sterkt avhengig av populasjonsparametre, startsstørrelser, rovdyr og skala på økoturismen, konkluderer forfatterne.

Kilder:

PLoS One, 2013: Tourism revenue as a conservation tool for threatenes birds in protected areas Forfattere: Steven R Et al

Human Dimensions of Wildlife, 2017: The role of wildlife tourism in conservation of endangered species: Implications of safari tourism for conservation of the Arctic fox in Sweden. Forfattere: Larm M, Elmhagen B, Granquist SM, Brundin E, Angerbjörn A

PLoS One, 2016: Net effects of Ecotourism on threatened species survival Forfattere: Buckley RC, et al.

WWF Norge: Økoturisme

WWF Norge: Fjellrev

 

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook