Dyr og folk

Kattunger: Større risiko for aggresjon dersom de tas for tidlig fra mor

Kattunger som blir skilt fra mor etter at de er 14 uker gamle, har lavere risiko for å være aggressive mot fremmede, og for stereotypisk atferd.

Dette ifølge en studie som ble publisert i Scientific Reports i 2017.

Afterdsproblemer er vanlig hos kjæledyr, og det kan være tegn på kronisk stress, skriver forfatterne av studien.

Hos laboratoriedyr er det tidligere vist at det å bli skilt fra mor tidlig øker risikoen for aggresjon, angst, og stereotypisk atferd. Få studier har sett på hvordan dette påvirker katter, selv om det er vanlig å vente med å skille kattunger fra mor til etter den kritiske sosialiseringsperioden.

Best å vente til kattungen er 14 uker

Forskerne samlet informasjon gjennom spørreskjema til eierne, om totalt 5726 katter som ble holdt som kjæledyr. Resultatene viste at kattunger som ble skilt fra mor før de ble åtte uker, hadde økt risiko for aggresjon, men ikke for å være engstelige. Kattunger som ble skilt fra mor etter at de var 14 uker, hadde lavere sannsynlighet for å være aggressive mot fremmede enn kattunger som ble skilt fra mor da de var yngre enn dette. De hadde også lavere risiko for stereotypisk atferd som overdrevent pelsstell, enn katter som ble skilt fra mor da de var 12 uker.

Funnene antyder at å skille kattunger tidlig fra mor, har en skadelig innvirkning på kattenes atferd. Ved å vente noen uker, kan man på en enkel og billig måte bedre velferden til millioner av katter.

Viktig for kattens sosiale utvikling

Ifølge Mattilsynet skal kattunger være sammen med moren og søsknene sine fram til de er minst 12 uker gamle.

Perioden fra kattungene er åtte uker til de er 12 uker er veldig viktig for kattens sosiale utvikling. Det er blant annet i denne perioden kattemor avvenner kattungene fra morsmelk, og venner dem til å spise fast føde.

Å skaffe seg en katt som har blitt skilt fra mor for tidlig, kan altså gi både deg og katten utfordringer. Å vente til katten er 12- 14 uker, kan på den annen siden være en positiv investering i et kjæledyr som skal leve sammen med deg i mange år.

Kilder:

Early weaning increases aggression and stereotypic behaviour in cats.

Forfatter: Ahola MK, et al. Scientific Reports 2017

Mattilsynet: Veiledning om hold av katt

 

 

 

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook