Dyr og folk

Hunder og separasjonsangst: Er det vondt for hunden å være alene?

Hunder flest vil nok helst være med mennesket sitt hele tiden, men for noen hunder er det direkte smertefullt å være hjemme alene. En trygg og tett tilknytning til eieren, kan se ut til å hjelpe mot separasjonsstress, mens en utrygg tilknytning kan bidra til problemet.

I en studie som ble publisert i forbindelse med UFAW Animal Welfare Conferance i 2016, har forfatterne sett på sosial adskillelse og hvordan dette oppleves for sosiale dyr, og da særlig hunder.

Forskning på mennesker har vist at områder av hjernen som er kjent for sin rolle i å bearbeide ubehaget ved fysisk smerte, også aktiveres ved ubehaget som følger ved sosial separasjon. Dette området av hjernen har vist seg å være knyttet til sosial smerte hos dyr, skriver forfatterne.

Sosial smerte kan være intens

Ettersom det finnes bevis for at sosial smerte kan være mer plagsomt enn fysisk smerte, har slike funn store konsekvenser for trivselen til alle sosiale dyr. Særlig stor er bekymringen knyttet til hunder. Temming av hunder innebærer at man øker avhengigheten og tilknytningen til mennesker. Slike psykologiske endringer vil øke sannsynligheten for at sosial smerte kan være mer intens hos sosialt undertrykte hunder enn hos andre dyrearter, skriver forfatterne.

Eierens tilknytningsstil og hundens atferdsproblemer

I en studie som ble publisert i PLoS One i 2015, skriver forfatterne at forskning har antydet at eierens holdning til familiehunden kan bidra til en rekke atferdsproblemer hos hunden. Forfatterne antar derfor at hunder med separasjonsangst knytter seg til eierne på en annen måte enn hunder uten separasjonsangst. I denne studien undersøkte forfatterne om eiernes tilknytningsstil til hunden, og personlighetstrekk hos eier og hos hund, påvirket separasjonsangst hos hunden.

Unnvikende eiere kan gjøre hunden usikker

Resultatene antyder at i tilfeller der eier unnvek å knytte seg til hunden, kan dette skape grobunn for utvikling av separasjonsangst. Hunder med høyere skår av nevrotisk atferd var mer tilbøyelige til å utvikle separasjonsangst enn andre hunder. Forfatterne antar at unnvikende eiere er mindre oppmerksomme på hundens behov, og ikke gir en trygg base for hunden når den trenger det. Dette kan føre til en usikker tilknytning, og hunden kan utvikle separasjonsangst. Forfatterne understreker at det også kan være andre forklaringer på disse funnene.

 Å knytte seg til et menneske kan nedtone stressende opplevelser

I en annen studie som også ble publisert i 2015, hvor forfatterne så på båndet mellom hund og eier, skriver de at hunden søker til den personen den har knyttet seg mest til når den er stresset. Fraværet av en slik person kan utløse oppførsel som tyder på separasjonsstress eller separasjonsangst hos hunder.

At mennesket som hunden har knyttet seg til er til stede, kan i seg selv nedtone en stressende opplevelse for hunden.

Et godt forhold er positivt for hund og menneske

Den gode opplevelsen av et tett bånd, er det ikke bare hunder som har fordeler av. Hos både hund og menneske er det vist at det å knytte seg til hverandre kan gi positive psykologiske og følelsesmessige følger. Et trygt og positivt forhold mellom hund og eier, vil derfor være en fordel for begge.

Hunder som ble eid av mennesker som så på hunden som en god venn og en sosial partner, viste mindre stress enn andre hunder.

Et sterkt bånd kan gi mange fordeler

Forfatterne konkluderer med at personlighet og holdning påvirker forholdet mellom hund og menneske. Særlig positiv holdning, og det å knytte seg til hverandre sosialt og følelsesmessig, ser ut til å bidra til sterke bånd. Et sterkt bånd mellom hund og eier kan gi mange fordeler, blant annet i læringssituasjoner. Negative holdning, utrygg tilknytning og misforståelser av hundens atferd, kan på den annen side potensielt ødelegge forholdet, og til og med føre til at eieren trekker seg bort fra hunden.

Kilder:

UFAW Animal Welfare conferance, juni 2016. Why social separation hurts in social animals: Evidence for a neurocognitive overlap of physical and social pain. Forfatter: McMillian FD.

Psychol Res Behav Manag, 2015: Current perspectives on attachment and bonding in the dog-human dyad. Forfattere Payne E, Bennett PC, McGreevy PD.

PLoS One 2015: Influence of owners attatchement style and personality on their dogs separation-related disorder. Forfattere: Konok V et al.

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook