Dyr og folk

Høyre eller venstre pote?

Hunder og katter har ofte også en pote de foretrekker å bruke – akkurat slik mennesker er høyre eller venstrehendte. At de foretrekker en side fremfor den andre, kan ha en innvirkning på temperament.

I en metaanalyse som ble publisert i Laterality: Asymmetries of Body, Brain and Cognitioni 2019 har forfatterne sett på om hunder og katter har en foretrukket pote – slik vi mennesker er høyre- eller venstrehendte.

I analysen fant de at 78 prosent av kattene, og 68 prosent av hundene, hadde en tydelig preferanse – og foretrakk å bruke enten høyre eller venstre pote. I motsetning til mennesker hadde ikke hunder og katter en overvekt av felles preferanser – der den ene poten var en mer eller mindre vanlig preferanse.

Kjønnsforskjeller hos katter

Hos katter (men ikke hunder) så forfatterne en betydelig kjønnsforskjell i hvilken pote kattene foretrakk: Hunnkatter foretrakk oftere å bruke høyre pote, enn hannkatter gjorde.

I andre studier har forfattere sett på om potepreferansen kan si noe om dyrets temperament.

Mer aggressive om de ikke foretrakk en side

I en studie fra 2016 så forfatterne på 90 katter. 30 av disse foretrakk høyre pote, 30 foretrakk venstre pote, og 30 hadde ingen foretrukken pote.

I denne studien fant forfatterne at de kattene som ikke hadde noen foretrukken side, var mindre hengivne og vennlige, og mer aggressive enn de kattene som hadde en side de foretrakk.

Mer engstelige med venstre pote

I en studie fra 2017 skriver forfatterne at bruk av potene kan være en indikator på hjernehalvdelenes funksjon. Dermed kan det være nyttig i å forutsi kognitive utfordringer – og sårbarhet.

I denne studien fant forfatterne at hunder som foretrakk å bruke høyre pote, hadde en tendens til å være mer optimistiske og/eller at hunder som foretrakk å bruke venstre pote ofte var tregere til å nærme seg en matskål som var plassert på et nytt sted.

Funnene stemmer overens med tidligere forståelse av at hjernens høyre halvdel er ansvarlig for å behandle trusler og oppmuntre til tilbaketrekking. Derfor har venstrepotede dyr, som i større grad er dominert av høyre hjernehalvdel, større sjanse for å være engstelige. (Nervebanen krysser fra hjernehalvdelene og til motsatt side av kroppen).

Forfatterne mener at tester som avslører hvilken pote hunden foretrekker, kan være til hjelp i for eksempel omplasseringsenheter, slik at man lettere kan avdekke hvilke hunder som har økt sjanse for å bli stresset.

Kilder:

Laterality, 2019: Paw preferences in cats and dogs: Meta-analysis.

Forfattere:Ocklenburg S, et al

Journal of Comparative Psychology,2016:

Lateral bias and temperament in the domestic cat

Forfattere: McDowell, L. J., Wells, D. L., Hepper, P. G., & Dempster, M.

American Veterinarian, 2018: Paw preferance, gender and personality

Journal of Comparative Psychology 2017: Cognitive bias and paw preference in the domestic dog (Canis familiaris).

Forfattere: Wells DL, et al

 

 

 

 

 

 

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook