Dyr og folk

Økt risiko for atferdsproblemer hos valper som skilles for tidlig fra mor

En av fire valper i Storbritannia blir plassert i nytt hjem før anbefalt alder. Det øker risikoen for atferdsproblemer og omplassering.

Dette antyder en forskningsrapport som ble publisert i tidsskriftet Vet Record i august 2020.

Å skille valper fra mor for tidlig kan ha langtidskonsekvenser for psykologisk utvikling og atferd. Det kan øke risikoen for atferdsproblemer senere i livet – noe som igjen er en viktig grunn til at hunder blir omplassert, advarer forfatterne.

Bør være åtte uker

Det anbefales at valper er åtte uker før de skilles fra mor.

Forskerne ønsket å finne ut om det var bestemte faktorer som ble forbundet med anskaffelse av valper som var under åtte uker, og uten at de nye eierne hadde sett valpens mor.

For å finne ut mer om dette hentet forskerne informasjon om 2392 valper fra en britisk langtidsstudie om hunders helse. Totalt ble 1814 valper plukket ut til den endelige analysen. Informasjonen ble hentet inn via spørreskjema.

Les også: Valpefabrikk

En av fire var under åtte uker

Svarene viste at en av fire valper ble kjøpt før de var åtte uker gamle. Denne andelen er høyere enn det som tidligere har vært rapportert.

Faktorer som var knyttet til at valper ble skilt for tidlig fra mor, var blant annet at kjøperne besøkte valp og mor minst en gang før overtagelse. Årsaken til at de ikke ventet kunne være fordi de ikke klarte å gå ifra valpen, eller fordi de følte at valpen var gammel nok, foreslår forfatterne.

Les også: Hunder fra valpefabrikker og atferdsproblemer

Vil starte trening tidlig

En annen faktor var at de nye eierne skulle bruke hunden i arbeid – for eksempel som gjeterhund, politihund eller redningshund. Forskerne tror at årsaken var at de ville starte treningen så fort som mulig.

Andre årsaker var knyttet til hvor mange hunder eieren hadde fra før, og om det var blandingshunder. Blandingshunder blir oftere solgt av personer som driver med hobbyavl, eller valpen kom til som følge av et uhell. Hobbyoppdrettere behøver ikke å følge de samme restriksjonene som lisensierte oppdrettere.

Sannsynligheten for å kjøpe en hund som var yngre enn åtte uker, falt med økende inntekt.

Les også: Forebygg hundebitt: Bedre kunnskap om hunders signaler kan redusere sjansen for bitt

Øker risikoen for problematferd

Et annet aspekt ved undersøkelsen var hvor mange av kjøperne som hilste på valpens mor, for kjøpet. En av tolv kjøpte valp uten å ha sett valpens mor.

Funnene kan brukes til å lage målrettede kampanjer som kan redusere sjansen for at valpene blir skilt for tidlig fra mor, konkluderer forfatterne.

I en kommentar som er knyttet til forskningen, sier forfatteren at for tidlig adskillelse øker risikoen for problematferd i voksen alder. Atferdsproblemer er den viktigste årsaken til at hunder blir forlatt, omplassert, eller til og med avlivet.

Les også: Å leve med dyr med atferdsproblemer

Frykt- og angstrelaterte utfordringer

Tidlig adskillelse svekker hjernens utvikling, noe som begrenser valpens evne til å tilpasse seg nye stimuli, og utvikle gode sosiale evner i voksen alder.

De får oftere utfordringer som er frykt- og angstrelatert. Å møte valpens mor gir den nye eieren mulighet til å vurdere hennes atferd, som igjen kan si noe om valpens fremtidige utvikling.

Det er gode grunner til at valper bør være hos mor frem til de er åtte uker gamle. Ved å vente til de når denne alderen blir de riktig avvent fra mor. Ukene frem til da spiller en avgjørende rolle i valpens utvikling.

Les også: Prøver å redde eieren om de kan

Kilder:

Vet Record: Puppy acquisition: Factors associated with acquiring a puppy under eight weeks of age and without viewing the mother.

Forf: Kinsman RH, Casey RA, Knowles TG

 

 

Vet Record: The importance of educating prospective dog owners on best practice for acquiring a puppy

Pirrone F,

 

 

Merethe Kvam

Journalist med 19 års erfaring, 16 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.
Ingen av artiklene er sponset eller inneholder noen form for skjult reklame. Målet vårt er at artiklene skal bidra til bedre kunnskap om dyr, bedre dyrevelferd og ellers være interessant for dyrekjære mennesker.
Abonner gjerne på vårt nyhetsbrev her: http://eepurl.com/dtPttj

Facebook