Dyr og folk

Å leve med et dyr med atferdsproblemer

Hvordan påvirker det sosiale relasjoner, humør og psyke å leve med et dyr med atferdsproblemer?

Foto: Jørgen Kvam – illustrasjonsfoto.

Det har forfatterne av en studie, som ble publisert tidsskriftet Journal of Veterinary Behavior i mai 2020, sett nærmere på.

I den aktuelle studien svarte 39 dyreeiere på en spørreundersøkelse om temaet. 37 av deltagerne eide hunder med atferdsproblemer. En av deltagerne eide en katt med atferdsproblemer, og en av deltagerne hadde både hund og katt med atferdsproblemer.

Få studier har tidligere sett på hvordan dyrs atferdsproblemer påvirker eieren.

Påvirket eieren betydelig

Utfordringene dyreeierne møtte inkluderte blant annet ekstra tid brukt til håndtering av problemet og trening av dyret, begrensninger på hvor de kunne dra, og hvem som kunne komme på besøk. Dyrets atferd påvirket forholdet til familie og venner, enten direkte, eller indirekte.

Studien viser at det å ta vare på et dyr med atferdsproblemer kan påvirke eieren betydelig. Et samarbeid mellom profesjonelle som ivaretar dyrets helse, og profesjonelle innen psykisk helse hos mennesker, kan best møte behovene dyr og eiere har, skriver forfatterne.

Les også: En sørgelig historie

Vanlige atferdsproblemer

Vanlige atferdsproblemer var separasjonsangst, inkludert destruktiv atferd, bjeffing eller at dyret tisset eller gjorde fra seg i huset når det var alene hjemme. Andre atferdsproblemer som ble beskrevet var knyttet til angst/redsel og aggresjon – inkludert skjelving, unngåelse, bjeffing, knurring, glefsing og biting mot andre mennesker eller dyr. Flere av hundene som ble beskrevet hadde mer enn ett atferdsproblem.

Dyreeiere opplevde en rekke negative følelser på grunn av utfordringene knyttet til atferden. Dette inkluderte frustrasjon, sinne, stress, bekymring, engstelse og tristhet. Enkelte grudde seg til å gå på tur med hunden, og var redd for at hunden skulle skade noen, eller at noen skulle skade hunden. En av deltagerne oppga at opplevelsen var så nedstemmende at vedkommende, som tidligere hadde hatt flere hunder, ikke ville ha hund igjen.

Hjelpeløshet og sorg over at dyret hadde det vanskelig, var også vanlig.

Les også: Hvorfor blir katter omplassert

Viktig med kompetent hjelp

Forfatterne understreker at det er viktig at dyrleger med kompetanse på atferdsproblemer bidrar til å veilede eiere av dyr med slike problemer. Profesjonelle dyretrenere kan være viktige kilder til støtte, men ettersom dette er et område som ikke er regulert, kan kunnskapsmengden og treningsmetoder variere. Det er viktig å alltid bruke humane treningsmetoder, og metoder som er støttet av vitenskapen.

Ettersom mange opplever dyr som en del av familien, er det ikke så rart at et dyr med atferdsproblemer kan ha innvirkning på eierens liv.

Har sterke bånd til dyrene

I konklusjonen skriver forfatterne at de håper at studien kan bidra til å normalisere opplevelsene eiere av dyr med atferdsproblemer kan ha, og gi en enkel innføring i hvordan dyreeiere kan håndtere komplekse utfordringer.

De som ikke selv har hatt dyr med atferdsproblemer kan ha vanskelig for å sette seg inn i hvor mye dette griper inn i hverdagen til de det angår, og hvorfor man velger å beholde dyr med slike utfordringer. Forhåpentligvis bidrar studien til økt forståelse for dette.

Folk velger å beholde dyrene fordi de har sterke bånd til det, de er glade i dyret, de føler ansvar for dyret, og sterk omsorg for det.

Les også: Forebygg hundebitt: Bedre kunnskap om hunders signaler kan redusere risikoen for bitt

Viktig med støtte og forståelse

Noen ganger ender det med at dyret blir omplassert eller avlivet. Dette er ingen enkel avgjørelse. Mange opplever sorg, skam, skyldfølelse og isolasjon i etterkant av slike valg.

Eiere av dyr med problematferd kan med andre ord påvirkes av utfordringene knyttet til dette på en rekke måter. Det er viktig å finne ulike typer støtte dersom man er i en slik situasjon, og andre bør være følsomme for de utfordringene disse dyreeierne møter.

Kilde:

Journal of Veterinary Behavior: Living with and loving a pet with behavioral problems: Pet owners’ experiences

Vol. 37. Mai -juni 2020. S. 41-47

Forfattere: Buller K, Ballantyne KC

Merethe Kvam

Journalist med 19 års erfaring, 16 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.
Ingen av artiklene er sponset eller inneholder noen form for skjult reklame. Målet vårt er at artiklene skal bidra til bedre kunnskap om dyr, bedre dyrevelferd og ellers være interessant for dyrekjære mennesker.
Abonner gjerne på vårt nyhetsbrev her: http://eepurl.com/dtPttj

Facebook