Dyr og folk

Hunder fra valpefabrikker og atferdsproblemer

Hunder fra valpefabrikker har flere atferdsproblemer enn valper som har vokst opp hos ansvarlige og omtenksomme oppdrettere.

Dette skriver forfatterne av en studie som ble publisert i UFAW The International Animal Welfare Society i 2016.

Det er fra før av kjent av valper fra valpefabrikker har økt sykelighet og økt dødelighet, men det har vært forsket lite på temperamentet til disse hundene når de har nådd voksen alder, skriver forfatterne i innledningen til studien.

Les også: Hva er en valpefabrikk

Typiske reaksjoner

Dette ble derfor undersøkt nærmere i denne studien. Det ble brukt spørreskjema for å samle inn informasjonen, og der ble det blant annet spurt om typiske reaksjoner på vanlige stimuli. Det ble også stilt spørsmål om hvor valpen var kjøpt, og om kjøper fikk se mor til valpene sammen med valpene, om de hadde hatt bekymringer knyttet til valpenes eller tispens atferd, hvor mange kull som var tilgjengelige hos oppdretteren til samme tid, om eieren framsto som omtenksom og ansvarsfull, hva slags leveforhold valpene vokste opp i, hvor gamle valpene var da de ble kjøpt, og om kjøperen fikk se et helseskjema for valpene.

Mer aggresjon ved tidlig adskillelse fra mor

Resulatene viste at der det var forskjeller av betydning, indikerte disse bedre atferd hos hunder fra ansvarsfulle oppdrettere. Valper som ble fratatt moren før de var åtte uker viste mer aggresjon og mer seperasjonsangst enn de som fikk være hos moren til de ble åtte uker. Der man fikk tilbud om valp fra mer enn ett kull, viste hundene mer frykt og aggressive trekk i voksen alder.

Forfatterne konkluderer med at valper fra mindre ansvarlige oppdrettere hadde mindre gunstige atferdsegenskaper som voksne. Dette kan påvirke hvor gode selskapshunder de blir, og gir dermed enda en god grunn til å unngå kjøp av valp fra useriøse oppdrettere.

 

Referanser: UFAW The International Animal Welfare Society: Puppies from «puppy farms» show more temperament and behavioural problems than if acquired from other sources, 2016.

Forfattere: Gray R, Butler S, Douglas C, Serpell J

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook