Dyr og folk

Rått kjøtt til hund og katt skaper bekymring

Rått kjøtt som en del av kosten til hunder og katter øker risikoen for sykdom, hos både dyrene og mennesker som omgås dem.

Rått kjøtt som en del av kosten til hunder og katter øker risikoen for sykdom, hos både dyrene og mennesker som omgås dem.

I en artikkel som ble publisert i tidsskriftet Vet Record i januar 2018 skriver forfatterne at disse diettene kan inneholde bakterier og parasitter, og slik utgjøre en helsetrussel både for dyrene som fôres på en slik diett, og for mennesker.

Forfatterne henviser med dette til hunde- og katteeiere som gir kjæledyret rått kjøtt, fremfor det mer tradisjonelle tørrforet eller hermetisert dyremat.

Sykdom som smitter mellom dyr og mennesker
Den største bekymringen er risikoen for at rått kjøtt skal være forurenset med bakterier og parasitter som er zoonoser. Zoonose er betegnelsen som blir brukt om sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker.
Målet med studien som ble utført i Nederland, var å finne ut om fire bakterier og to parasitter var å finne i kommersielle fôrprodukter med rått kjøtt som ble solgt som hunde- og kattefôr i dyrebutikker og dagligvarebutikker.

Forfatterne analyserte 35 frosne varianter av rått kjøtt, fra åtte ulike merker som er allment tilgjengelig i Nederland.

Fant E.coli, Salmonella og Listeria
Esherichia Coli 0157 (E.coli) ble funnet i åtte produkter (23 prosent), Listeria ble funnet i 15 produkter (43 prosent) og Salmonella i syv produkter (20 prosent). Både E.Coli 0157 og salmonellainfeksjoner hos mennesker er forbundet med alvorlig sykdom. Fire produkter (11 prosent) inneholdt parasitten Sarcocystis cruzi og fire andre inneholdt Sarcocystis tenella. Disse smitter ikke til mennesker, men utgjør en risiko for gårdsdyr. I to av produktene (seks prosent) ble det funnet Toxoplasma gondii. Dette er en zoonose som er forbundet med høy sykdomsbelastning hos mennesker.

Antibiotikaresistens
Til tross for at vi så på et relativt lite utvalg av frosne produkter i studien, er det klart at kommersielt solgt rått kjøtt kan inneholde en rekke bakterier og parasitter som kan være kilder til infeksjoner hos dyr, og i tillegg kan utgjøre en helsetrussel for mennesker, skriver forskerne.

Hunder og katter som fôres med rått kjøtt har også større sannsynlighet for å bli infisert med antibiotikaresistente bakterier. Dette utgjør som kjent en stor trussel mot både folkehelse og dyrehelse.

Overføring av smitte til mennesker som omgås dyrene kan skje på en rekke måter. Blant annet gjennom direkte kontakt med maten eller dyret som er smittet, gjennom kontakt med overflater i huset som har vært i kontakt med smitten, eller ved å spise kryss-forurenset menneskemat.

Rått kjøtt utgjør alltid en fare
Forfatterne foreslår at kjæledyreiere bør gjøres kjent med risikoen som er knyttet til å fôre kjæledyr med rått kjøtt, og at de bør informeres om riktig håndtering av rått kjøtt, og hygiene knyttet til slik håndtering.

På spørsmål fra Dyr og Folk på om slik smitte også kan forekomme i fôret til norske kjæledyr, svarer Mattilsynet at rått kjøtt alltid kan utgjøre en fare for bakteriesmitte. Tørrfôr er varmebehandlet og det er derfor lite sannsynlig at det er sykdomsfremkallende bakterier der.

VetRecord: Zoonotic bacteria and parasites found in raw meat-based diets for cats and dogs
van Bree FPJ, Bokken GCAM, Mineur R, Franssen F, Opsteegh M, van der Giessen JWB, Lipman LJA, Overgaauw PAM
http://veterinaryrecord.bmj.com/content/182/2/50

 

 

 

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook