Dyr og folk

Dyr i sirkus og dyrehager i Sverige – hvordan har de det?

I rutinekontroller som ble gjennomført i en fireårsperiode i Sverige, var de vanligste manglene tilstrekkelig plass og mosjon.

I rutinekontroller som ble gjennomført i en fireårsperiode i Sverige, var de vanligste manglene tilstrekkelig plass og mosjon.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Animal Welfare i 2017.
Forfatterne undersøkte hvordan dyrevelferden ble ivaretatt gjennom offisielle inspeksjoner av svenske dyr i sirkus og dyrehager i perioden 2010-2014.

42 inspeksjoner i sirkus og 318 i dyrehager
Total var det registrert 52 sirkus og 224 dyrehager ved Jordbruksverket i Sverige i 2014. Det ble utført 42 inspeksjoner ved 38 sirkus i perioden, og 318 inspeksjoner ved 179 dyrehager.

Bakgrunnen for inspeksjonene var rutinekontroll ved 14 av sirkuskontrollene og 61 av kontrollene i dyrehager, klager ved 11 av sirkuskontrollene og 89 av kontrollene i dyrehager, og oppfølging etter funn ved tidligere inspeksjoner ved seks av sirkuskontrollene og 55 av kontrollene i dyrehager. 11 kontroller i sirkus og 13 kontroller i dyrehager ble gjort med bakgrunn i søknader om å få drive med kommersiell virksomhet.

Stell, mosjon og plass
Blant funnene ved rutineinspeksjonene viste det seg at 9 prosent av de kontrollerte sirkusene og 14 prosent av sirkusene, ikke fylte kravene til generelt stell av hover, klør eller pels. De vanligste manglene som ble avdekket ved rutineinspeksjoner i sirkus var kravene til nok plass (42 prosent) og kravene til nok mosjon (38 prosent). I dyreparker ble kravene om tilstrekkelig plass ikke overholdt ved 29 prosent av rutinekontrollene.

Kan være stressende
Mattilsynet skriver på sine sider at dyr som opptrer, underholder, brukes som pynt, reklame eller vises fram av andre grunner for publikum, ofte blir utsatt for skiftende miljø og fremmede mennesker, noe som kan være en stressbelastning for dyrene.

For å unngå dårlig dyrevelferd er det derfor avgjørende at den som er ansvarlig for dyret tar hensyn til artens behov og individets forutsetninger. Dette gjelder i selve fremvisningssituasjonen, men også når dyret oppstalles, trenes eller transporteres.

Dyrebeskyttelsen i Norge er en av flere dyrevernsorganisasjoner som jobber mot bruk av dyr i sirkus.
«Dyrene er sirkusets ufrivillige artister. Et sirkus vil aldri kunne tilby dyr leveforhold som tilfredsstiller deres naturlige behov», skriver de på sine nettsider.

Siden 2017 har det vært forbudt med elefanter i sirkus i Norge, men andre dyr er fortsatt tillatt å bruke.

 

Kilder:

Circus and zoo animal welfare in Sweden: An epidemiological analysis of data from regulatory inspections by the official competent authorities
Forfattere: Hitchens PL, Hultgren J, Frôssling J, Emanuelson U, Keeling LJ, Volume 26 november 2017
http://www.ingentaconnect.com/contentone/ufaw/aw/2017/00000026/00000004/art00001

Mattilsynet: Fremvisning av dyr
https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrevelferd/fremvisning_av_dyr/#relaterte_nyheter

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook