Dyr og folk

Hest: Plutselig død under trening eller konkurranse

Når hester plutselig (uventet) dør under trening, skjer dette oftest uten at det blir funnet noen sikker dødsårsak.

Dette ifølge en studie som ble publisert i Equine Veterinary Journal i 2018. I denne studien har forfatterene sett nærmere på tilfeller der hesten plutselig (uventet) døde under trening eller konkurranser i hestesport.

Plutselig død blir definert som akutt kollaps og død hos en hest som er tilsynelatende frisk, og der døden inntreffer i løpet av minutter etter at det oppstår tegn på at noe er galt. Hester som dør på grunn av katastrofale skader blir ofte ekskludert fra definisjonen plutselig død.

Årsaker til plutselig død hos hest
Årsaker til plutselig død hos hester kan være mange, og inkluderer hjerte- og karsykdom, tilstander relatert til mage- og tarmsystemet, sykdom fra sentralnervesystemet, blødninger og reaksjoner på medisiner. De fleste studier på dette området har sett på plutselig død hos galopphester. Forekomst av plutselig død hos galopphester i Storbritannia var 28.7 per 100 000 startende i perioden 2000-2007. Ifølge tall fra FEI (Fédération Équestre Internationale) var tilsvarende ved feltritt 14 plutselige dødsfall i perioden 2008-2014. Det finnes lite informasjon om forekomst av plutselig død hos hest ved mosjon/trening utenfor konkurranser.

Inkluderte ikke galopphester
I innledningen skriver forfatteren at slike tilfeller ikke bare innvirker på hestens helse, men også på rytterens sikkerhet og hvordan publikum ser på dyrevelferden ved hestesport. Formålet ved studien var å finne ut mer om omstendighetene rundt slike dødsfall – og årsaker. Informasjon om plutselig død hos galopphester var ikke inkludert i studien.

Rammet oftest fullblodshester
Informasjonen ble samlet inn ved hjelp av spørreskjema som ble delt ut av veterinærer og rytterforbund i Belgia, Canada, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Irland, Spania, Sveits og USA. Det ble funnet 57 tilfeller som hadde nok informasjon til at de ble analysert og brukt i studien.

Den ridegrenen der slike tilfeller oftest oppsto var feltritt. Dette gjaldt 23 av de 57 hestene. Uventet død rammet oftest fullblodshester – totalt var 23 av hestene fullblodshester. De fleste av hestene (41) døde mens de ble ridd/trent, mens 16 av hestene døde like etter trening.

Dødsårsak
De fleste av hestene (33) døde mens de ble trent eller mosjonert utenfor konkurranse, mens resten (24) av hestene døde under en konkurranse, eller like før eller etter konkurranse. I 16 av tilfellene var dødsårsaken kjent, eller man hadde sterke mistanker om årsaken til at hesten døde. I 13 av disse 16 tilfellene var årsaken hjerte- og karsykdom. Rytteren ble skadd i 13 tilfeller, og da var skader i armer eller bein det som forkom hyppigst.

Oppstår i mange typer hestesport
Forfatterene konkluderer med at plutselig død hos hest oppstår i mange typer hestesport, og hos mange typer ridehester. Plutselige dødsfall var vanligere utenfor konkurranser enn i konkurranser. Det kan bety at dødsfall som er meldt inn basert på veterinærrapporter kan undervurdere omfanget av problemet. Man fant vanligvis ingen sikker dødsårsak, men i de tilfellene en dødsårsak ble foreslått, var hjerte- og karsykdom det vanligste.

Det var vanlig at rytteren ble skadet dersom hesten kollapset og døde.

Kilder:

Sudden death in sport and riding horses during and immediately after exercise: A case series.

de Solis CN, Althaus F, Basieux N, Burger D. Equine Vet J. 2018.

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook