Dyr og folk
Valper kjøpt hos seriøse oppdrettere har bedre helse og færre atferdsproblemer.

Valpefabrikk

Valpefabrikk er kynisk oppdrett av hunder der hundenes helse og behov er dårlig ivaretatt. Dette er oppdrett kun for å tjene penger, og de som driver med dette er uten omtanke for de hundene de eier.

En valpefabrikk, på engelsk «puppy mill», blir ofte brukt som en betegnelse på et sted hvor valper produseres i et stort antall for å tjene penger, og hvor hensyn til hundenes helse, velferd, atferdsbehov, miljø og andre behov er dårlig ivaretatt.

Ifølge den britiske kennelklubben vil valpene i en typisk valpefabrikk bli skilt fra moren for tidlig (før det har gått åtte uker), og oppdretterne bryr seg ikke om anbefalinger om maksimalt antall valpekull per tispe. De sørger heller ikke for tilstrekkelig sosialisering av valpene, og de selger gjerne valpene gjennom en tredjepart. Ofte blir valpene holdt i dårlige oppdrettsforhold, og rasespesifikke planer for grunnleggende helseoppfølging som vaksinasjon og ormekurer blir ikke fulgt.

 Har oftere sykdommer
På grunn av disse forholdene har valper fra valpefabrikker oftere vanlige smittsomme sykdommer som kan forebygges, de har oftere smertefulle eller kroniske tilstander gjennom arv, oftere atferdsproblemer og kortere forventet levetid.

I Norge er omfanget ukjent, forteller Veterinærinstituttet på e-post til Dyr og Folk.

– I 2015 ble en hundeoppdretter fra Enebakk tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven etter at det ble funnet omlag 100 hunder i låven på gården. Det finnes en god del valpefabrikker i andre europeiske land, og i andre deler av verden. I Norge er omfanget ukjent, men det forekommer forhåpentligvis i svært liten grad selv om det nok kan finnes noen grensetilfeller, opplyser Veterinærinstituttet.

Smuglerhunder
I en NRK-artikkel fra 2013 kom det fram at det i perioden 2011-2013 ble beslaglagt 100 smuglerhunder i Norge – altså valper som kom fra andre land og manglet nødvendige papirer. Dette er valper fra valpefabrikker, der hundene er i elendig forfatning, og lever under kummerlige forhold.

Mattilsynets bekymring er at disse hundene setter dyrehelsa i Norge i fare på grunn av sykdommer de kan ta med seg – som rabies og revens dvergbendelorm.

Ikke kjøp hund på bensinstasjon
I Mattilsynets artikkel «Ønsker du deg hund? Tenk deg godt om før du velger!» skriver Mattilsynet at de ser en økning i antallet hunder som har kommet til Norge på illegalt vis. Vær på vakt dersom selger vil møte deg på en bensinstasjon eller et kjøpesenter, da er risikoen stor for at valpen er smuglet inn i landet, skriver de.

Kan bli avlivet på din regning
Dersom du ender opp med å kjøpe en hund som er smuglet inn i landet og hunden er syk, risikerer du høye veterinærutgifter, og dersom hunden ikke oppfyller importkravene til Norge kan den bli satt i karantene, sendt ut av landet, eller avlivet på din regning.

Kjøpere skaper marked for valpefabrikker
Mattilsynet understreker videre at det er ditt ansvar som kjøper å være bevisst på hvem du kjøper eller overtar hund fra. Hvis du kjøper en hund som er smuglet inn i landet, er du med på å skape et marked for useriøs avl og smugling.

Kilder:
Mattilsynet: Ønsker du deg hund? Tenk deg godt om før du velger

Veterinærinstituttet

The Kennel Club (UK) Puppy Mills

NRK: Valper lider for å bli solgt billig, 2013

Merethe Kvam

Journalist med 19 års erfaring, 16 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.
Ingen av artiklene er sponset eller inneholder noen form for skjult reklame. Målet vårt er at artiklene skal bidra til bedre kunnskap om dyr, bedre dyrevelferd og ellers være interessant for dyrekjære mennesker.
Abonner gjerne på vårt nyhetsbrev her: http://eepurl.com/dtPttj

Facebook