Dyr og folk

Kjæledyr og lykke

Kan det å ha et kjæledyr gjøre oss lykkelige?

I en studie som ble publisert i tidsskriftet Anthrozoös i 2016 spør forfatterne om nettopp dette: Blir kjæledyr forbundet med lykke hos eierne?

Noe forskning har vist positive forbindelser mellom kjæledyr og psykisk helse hos eierne. Det har vært forsket mindre på forholdet mellom det å ha kjæledyr og for eksempel lykke, skriver forfatterne i innledningen til studien.

Kjæledyreiere var mer fornøyd med livet

I den aktuelle studien svarte 263 voksne amerikanere på en nettbasert spørreundersøkelse. Resultatene antyder at kjæledyreiere var mer fornøyd med livet enn de som ikke eide kjæledyr.

Særlig hundeeiere kom godt ut av det, og forfatterne skriver at selv om det kanskje ikke er så mange forskjeller på personligheten til de som har et kjæledyr og de som ikke har det, er det helt klart at det å ha en hund er positivt.

Gir betydelige fordeler
Tre andre studier som har sett på det samme, ble gjengitt i en artikkel i Psychology Today i 2011.

I innledningen skriver forfatteren at tidligere forskning har funnet at personer med alvorlige helseutfordringer klarte seg bedre dersom de hadde kjæledyr, men også personer uten helseutfordringer har fordeler av kjæledyrhold.

Gjennom tre ulike studier fant forfatterne at kjæledyr utgjør viktige sosiale forhold, og at de gir eierne betydelig gevinst.

Bedre selvtillit og mindre ensomhet
I den ene studien, som hadde 217 deltagere, fant forskerne at kjæledyreierne hadde bedre selvtillit, var i bedre fysisk form, var mindre ensomme, mer samvittighetsfulle, mer sosialt utavdvendte, og hadde sunnere forhold til andre mennesker enn de som ikke hadde kjæledyr.

Kjæledyreierne vendte seg ikke mot dyrene i mangel på sosial støtte fra andre mennesker, men utvidet generell sosial kompetanse til å omfatte kjæledyrene.

 

Støtter ikke hypotese om utfordringer knyttet til kontakt med andre mennesker
Oppsummert viser resultatene fra de tre studiene at det å eie kjæledyr var svært positivt. Kjæledyreierne var gladere og friskere enn de som ikke eide kjæledyr, og bare tanken på kjæledyret kunne beskytte dem fra å føle seg nedfor etter et sosialt eksperiment der deltagerne ble utsatt for avvisning.

Forskningen ga ingen støtte til hypotesen om at folk omgås med dyr fordi de har vanskelig for å omgås andre mennesker.

Type kjæledyr hadde ingen betydning
Faktisk hadde deltagerne flere fordeler av kjæledyrholdet når de hadde bedre forhold til andre mennesker. Både introverter og narsissister hadde mindre sannsynlighet for å glede seg over positive opplevelser med kjæledyr.

Denne forskningen fant ingen bevis for at type kjæledyr spilte noen rolle.

 Referanser:
Journal Anthrozoös, Vol 29 (2), s.283-296, 2016: Pets and Happiness: Examining the association between pet ownership and wellbeing

Psychology Today, 2011: Friends with benefits: Pets make us happier, healthier

Merethe Kvam

Journalist med 19 års erfaring, 16 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.
Ingen av artiklene er sponset eller inneholder noen form for skjult reklame. Målet vårt er at artiklene skal bidra til bedre kunnskap om dyr, bedre dyrevelferd og ellers være interessant for dyrekjære mennesker.
Abonner gjerne på vårt nyhetsbrev her: http://eepurl.com/dtPttj

Facebook