Dyr og folk

Mindre ensomhet og bedre psykisk helse med familiedyr

Å dele hjemmet sitt med et familiedyr så ut til å hjelpe mot ensomhet og psykisk stress ved nedstengningen under koronapandemien. Dersom man på den annen side ikke kan tilby dyret et godt liv, kan det å ha et dyr være negativt for både dyr og menneske.

Dette ifølge en studie som ble utført ved University of York og University of Lincoln i Storbritannia og publisert i PLOS One i september 2020.

Studien fant at de som levde med familiedyr opplevde bedre psykisk helse og mindre ensomhet i nedstengningsperioden. Omtrent 90 prosent av de 6000 deltagerne i studien var fra Storbritannia og hadde minst et kjæledyr.

Båndet man hadde til familiedyret så ikke ut til å være avhengig av hva slags type dyr det var.

Mer enn 90 prosent oppga at familiedyret bidro til at de taklet de følelsesmessige sidene ved å være isolert bedre, og 96 prosent sa at dyret bidro til at de følte seg aktive og i form.

Bekymringer

Men 68 prosent var også bekymret for familiedyret i forbindelse med nedstengningen. Bekymringene var knyttet til tilgang til veterinærtjenester, om dyret fikk nok aktivitet, og til hvem som skulle ta seg av dyret dersom man selv ble syk.

Forskeren som ledet studien, Dr. Elena Ratchen, sier i en pressemelding at funnene demonstrerer potensielle forbindelser mellom menneskers mentale helse og de følelsesmessige båndene man har til dyret man lever med.

Ingen anbefaling om å anskaffe dyr

Selv om familiedyr kan ha potensielt positiv effekt på menneskers helse, må du være sikker på at du kan sørge for at dyret får et godt liv før du eventuelt anskaffer et dyr. Forskning antyder at det å ikke dekke behovene til familiedyret, kan ha negativ effekt på helsen til både dyr og menneske.

Forskerne påpeker videre at selv om studien viser at det å ha familiedyr kan dempe noen av de negative psykologiske effektene en nedstengning av samfunnet har på helsen, er det viktig å forstå at disse funnene ikke har klinisk betydning, og at det ikke er en anbefaling om å anskaffe familiedyr for å beskytte sin mentale helse under pandemien.

Kilde:

University of York: Having pets linked to maintaining better mental health and reducing loneliness during lockdown, research shows.

PLOS One, september 2020: Human-animal relationships and interactions during the Covid-19 lockdown phase in the UK: Investigating links with mental health and loneliness

Forfattere: Ratschen E, Shoesmith E, Shahab L, et al.

 

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook