Dyr og folk

Katter kan gjenspeile eierens personlighetstrekk

På samme måte som barn blir påvirket dersom foreldrene har nevrotiske trekk, blir også katter påvirket dersom eieren har slike trekk.

Dette ifølge en studie som ble publisert i det vitenskaplige tidsskriftet PLOS ONE, og gjengitt i en pressemelding fra University of Lincoln og Nottingham Trent University i februar 2019.

Forskerne bak studien undersøkte hvordan katteeieres personlighet påvirket atferden til kattene.

Spørreundersøkelsen inkluderte 3000 britiske katteeiere. Spørsmålene dreide seg om eiernes personlighet, og om kattenes atferd, helse og livsstil.

Sterke nevrotiske trekk ga oftere atferdsproblemer

Resultatene fra studien ligner funn som tidligere er gjort om forholdet mellom foreldre og barn. For eksempel er det funnet at nevrotiske trekk hos en av foreldrene, er sterkt knyttet til negativt utfall for barnet. Det vil si dårligere fysisk og mental helse, og dårligere livskvalitet.

Denne studien gjorde lignende funn – katteeiere med sterke nevrotiske trekk så ut til å ha en negativ innvirkning på kattene. Blant annet oppga eiere med disse trekkene oftere at katten deres hadde et atferdsproblem: kattene var oftere aggressive og engstelige, og de hadde oftere helseproblemer og overvekt.

Les også: Kattunger: Større risiko for aggresjon dersom de tas tidlig fra mor

 Høy ansvarsbevissthet ga positivt utfall

På den annen side så de at eiere som hadde sterk ansvarsbevissthet, oftere hadde katter som var mindre engstelige, mindre aggressive og mindre unnvikende. Studier der man har sett på hvordan foreldres personlighet påvirker barn, har funnet at det å være forsonende/ikke dømmende, ansvarsbevisst, åpen og følelsesmessig stabil, er mer positivt for barnet.

Les også: Søte kattunger

– Ikke rart at dyrene blir påvirket

– Mange dyreeiere ser på dyrene som familiemedlemmer, og knytter sterke sosiale bånd til dem. Det er derfor ikke så rart at dyrene blir påvirket av hvordan vi samhandler med dem, og håndterer dem. Begge disse faktorene blir i sin tur påvirket av vår personlighet, sier en av forfatterne bak studien, Dr. Lauren Finka, i pressemeldingen på universitetets nettsider.

– De fleste katteeiere ønsker å ta best mulig vare på katten sin. Disse resultatene viser hvor stor påvirkning vår egen personlighet kan ha på kattens velvære, sier hun videre.

Les også: Katt: Floker og sammenfiltret pels

Viktig fundament

Forskerne konkluderer med at katteeiernes personlighetstrekk kan være viktige fundament for dyrenes trivsel og velferd, på samme måte som foreldres personlighetstrekk påvirker barns trivsel og velvære.

Kilder:

PLOS ONE: Owner personality and the wellbeing of their cats share parallels with the parent-child relationship

Finka LR, Ward J, Farnworth MJ, Mills DS, Februar 2019.

University of Lincoln, Allen E. februar 2019: Do copy cats really exist? New study shows that cats may reflect their owner’s personality

 

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook