Dyr og folk

Hunder speiler eierens stressnivå

Forholdet mellom hunder og deres eiere er ofte nært og intenst. Forskning viser at de nære sosiale båndene kan påvirke hunders stressnivå.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Nature i juni 2019.

Tidligere studier har vist at akutt stress er svært smittsomt  mellom mennesker, og mellom individer av andre sosiale arter.

I den aktuelle studien ble stressnivået hos 58 hunder og deres eiere analysert via konsentrasjoner av stresshormonet kortisol i hår.

Hundene var av rasene Shetland Sheepdog og Border Collie. Omtrent halvparten av hundene var aktive i konkurranser (agility og lydighet), og hadde hyppige treningsøkter. Tidligere forskning viser at trening og konkurranse kan påvirke hunders sosiale atferd mot mennesker, og kortisolnivå. Trening ser også ut til å øke eiernes emosjonelle nærhet til hundene sine.

Personlighetstrekk hos hunder og eiere ble undersøkt ved hjelp av spørreskjema.

Synkront langtidsnivå av stress

Resultatene viser at langtidsnivå av stresshormon var synkront mellom hunder og eiere. Dette kunne ikke forklares med fysisk aktivitetsnivå, eller hvor hyppige treningsøkter hundene hadde.

Hundens personlighet hadde liten innvirkning på stressnivået, men mennesker med personlighetstrekk som ansvarsbevissthet og åpenhet, eller nevrotiske trekk, påvirket hunders stressnivå betydelig. Tidligere studier har funnet at kortisolkonsentrasjonen i spytt om morgenen er lavere hos hunder med eiere med høy skår på nevrotiske trekk. Dette er i tråd med resultatene til den aktuelle studien. Det kan tyde på at personer med sterkere nevrotiske trekk får sterk tilknytning til hundene sine, og at de i større grad enn andre bruker hunden til sosial støtte, samtidig som de selv er viktige sosiale støttespillere for hunden. Dette kan føre til en positiv endring av stressresponsen for begge parter.

Tispene i studien hadde generelt høyere kortisolnivå enn hannhundene. Studier på andre arter har vist at hunndyr har høyere emosjonell respons enn hanndyr. Dette er funnet hos mennesker, sjimpanser og rotter. Det har blitt antydet at årsaken er de forskjellige sosiale rollene til hunndyr og hanndyr.

Viktig sosial støtte

Forfatterne antyder at hunder i stor grad speiler stressnivået hos eieren. At det er eieren som påvirker hunden, og ikke omvendt, kan være relevant med tanke på hunders velvære, skriver de.

Fra menneskers ståsted er hunder viktig sosial støtte som har positiv innvirkning på vår evne til å lære. Å ha hund kan også være positivt for helsen. For hunder er det også flere positive sider ved forholdet mellom hund og eier, men resultatene antyder at eierens personlighet kan ha betydning for hundens stressnivå, skriver forfatterne videre.

 

Kilder:

Nature:Long-term stress levels are synchronized in dogs and their owners

Juni 2019. Forfattere: Sundman AS, Van Poucke E, Svensson Holm AC, Faresjö Å, Theodorsson E, Jensen P, Roth LSV

 

Merethe Kvam

Journalist med 19 års erfaring, 16 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.
Ingen av artiklene er sponset eller inneholder noen form for skjult reklame. Målet vårt er at artiklene skal bidra til bedre kunnskap om dyr, bedre dyrevelferd og ellers være interessant for dyrekjære mennesker.
Abonner gjerne på vårt nyhetsbrev her: http://eepurl.com/dtPttj

Facebook