Dyr og folk

Hva kan du gjøre hvis du har mistet kjæledyret ditt?

Når kjæledyret ditt har forsvunnet, kan verden brått føles uendelig stor. I dette intervjuet gir Eva Hustoft ved Dyrebeskyttelsen Norge råd som kan hjelpe om dette skjer deg.

Foto: Anne K. Harkestad

– Det viktigste du kan gjøre er å ID-merke familiedyret ditt. Da er sannsynligheten for at du blir gjenforent med familiedyret ditt mye større. Vi anbefaler derfor alle å ID-merke sine familiedyr. Husk også på å ha de riktige kontaktdetaljene (som mobiltelefonnummer og adresse) registrert hos dyreID. I tillegg bør katter kastreres – dette demper utfartstrangen hos katter, sier Eva Hustoft som er rådgiver ved Dyrebeskyttelsen Norge.

Les også vår artikkel om kastrering av katt

Dersom du savner kjæledyret ditt

Dersom du mister familiedyret ditt anbefaler Hustoft følgende tiltak:

  • Ta kontakt med politi og Falck for å høre om de har fått inn noen dyr.
  • Ta kontakt med nærmeste veterinærkontor. Mange som finner dyr henvender seg dit, eller dyret kan ha kommet inn med skader.
  • Sjekk annonser på ulike nettsider og Facebooksider som Dyrebar.no, appen FinnFido, Nitrogruppa, Med hjerter for hunder på rømmen og andre relevante sider. Det finnes mange, og flere som er lokale.
  • Heng opp plakater i nærmiljøet.
  • Annonser i avisen.
  • Mange katter smetter inn i åpne boder, garasjer og lignende, og kan lett bli stengt inne. Gå rundt i området og rop og lytt etter katten.
  • Ta kontakt med den nærmeste av de 28 lokalavdelingene til Dyrebeskyttelsen Norge, og spør om de har mottatt noen henvendelser.

Les også: Vi mistet hunden vår på ferie i Spania

Dersom du finner et bortkomment kjæledyr

Dersom du finner et dyr du mistenker har kommet bort fra eierne sine anbefaler Hustoft følgende tiltak:

  • Sjekk først om dyret er ID-merket. Både veterinærklinikker, politiet, Falck og lokalavdelinger til Dyrebeskyttelsen Norge skal ha skannere for å få sjekket dette.
  • Dersom dyret ikke er ID-merket og er hjemløst, kan du kontakte en av Dyrebeskyttelsen Norges 28 lokalavdelinger, og de vil gjøre det de kan for å hjelpe dyret.
  • Dersom du ser en hund som løper løs på eller ved veien, skal politiet kontaktes.

Ønsker lovpålagt ID-merking

Dyrebeskyttelsen Norge ønsker lovpålagt ID-merking av familiedyr.

– Da kan dyr og eier lettere gjenforenes, og problemet med at folk forlater eller dumper dyrene sine ville blitt redusert dersom eier visste at han eller hun kunne bli sporet opp og ansvarliggjort. Vi har en god dyrevelferdslov i Norge, men det er svært vanskelig å bruke den i for eksempel dumpingsaker, når man ikke kan knytte slike lovbrudd opp mot person. Er dyrene ID-merket, kan vi bruke lovverket mye mer effektivt, sier Hustoft.

Les også: Hjemløs

Økningen av hjemløse dyr i Norge har de siste årene økt voldsomt. I år har Dyrebeskyttelsen Norge tatt seg av mer enn dobbelt så mange hjemløse dyr som i 2009.

– Disse tallene er bekymringsverdige, og dyrevelferden til disse dyra er ofte ekstremt dårlig. Vi har ikke ville katter og kaniner i Norge; alle disse har hatt en eier. Katter og kaniner trenger et statusløft i samfunnet, og det må være muligheter for å plassere ansvar, sier Hustoft.

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook