Dyr og folk

Hund i skolen: Slik kan hunder bidra til en bedre skoledag

En skolehund kan gi en rekke positive effekter. Alt fra å være til hjelp for barn som sliter med ulike utfordringer, til å skape motivasjon og ro for hele klassen. – Bare det at hunden er til stede er positivt for barna, sier Christine Olsen ved Dyrebar Omsorg.

Studier har vist at det å ha en hund i klasserommet kan bidra til økt oppmerksomhet og konsentrasjon hos barn.  I en studie fra 2003 fant forfatterne at aktivitet, tilbaketrekking og aggressivt samspill blant barn ble redusert når det var en hund i klasserommet. Flere studier har siden underbygd dette funnet. Nærværet forsterket også gruppeaktivitet og forbedret sosialt samspill. Barna var mer oppmerksomme, og de lyttet bedre til læreren når hunden var tilstede. Men hvordan bruker man egentlig hund i undervisningen, og hvorfor har dette en så gunstig effekt?

Vi har tatt kontakt med Christine Olsen i Dyrebar Omsorg for å lære mer om hvorfor dette samspillet er så heldig.

Holder kurs om bruk av dyr som terapeutisk verktøy

Christine Olsen og Ærna. Foto: Privat

Dyrebar Omsorg er et aksjeselskap som er eid av Christine Olsen og Line Sandstedt. De jobber med forholdet mellom dyr og mennesker, men også med målrettede intervensjoner mot skole og helsetjeneste. De jobber med råd og veiledning til folk om dyr, og de jobber med å hjelpe dyreeiere å løse problematferd hos dyr.

Sammen med Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås holder de også kurs rettet mot blant annet lærere, sykepleiere og psykologer, om bruk av dyr som terapeutisk verktøy i helsetjeneste eller skole.

– I tillegg kvalitetssikrer vi dyrene som brukes i slik terapi. Det vil si hund og katt, men snart også andre gårdsdyr. Da ser vi om dyret er egnet for de som mottar hjelp. Vi er også opptatt av at dyrene skal ha det bra i oppgaven de får, sier Olsen.

Både Olsen og Sandstedt har profesjonsutdannelse som medfører at de kan jobbe med både folk og dyr.

– Vi tar blant annet imot skoleelever i barne- og ungdomsskole og tilbyr dem tilrettelagt skoledag, og vi tar imot elever fra videregående skole, og personer som har falt utenfor arbeidslivet, sier Olsen.

Les også: Dyr og vennskap

Kan brukes på mange ulike måter

Bruk av hund i undervisningen kan enten skje ved at hunden kommer inn i skolen, eller at eleven kommer ut av skolen og blir undervist alene sammen med hunden.

– Interaksjon med hund kan være veldig forskjellig. Ved skilsmisse eller et dødsfall som påvirker en elev, kan det være behov for midlertidig hjelp der eleven trenger å trekke seg tilbake sammen med en hund. I skoledagen er det mye som skjer. Noen barn trenger bare ro og fysisk berøring. Der er hunder unike. En lærer kan også gi en klem, men det blir kortvarig og kan ikke sammenlignes med uforbeholden, og langvarig, nærkontakt med hund. En hund kan du sitte tett sammen med i en halv til en hel time. Slik nærkontakt reduserer utskillelse av stresshormon, og bedrer utskillelsen av positive hormon. Barnet blir rett og slett roligere. Terapeuten kan også bruke hunden til å hjelpe barnet å snakke om noe som er vanskelig. Et barn som blir mobbet, kan for eksempel si følgende til hunden: » I dag ble du sikkert jaget mye rundt av de andre hundene». Da snakker eleven ofte om noe han selv har opplevd. Hunden blir da en hjelp til å snakke mer om vanskelige ting, sier Olsen.

Gir status i skolehverdagen

Noen kan være engstelige for at det skal oppfattes som negativt blant klassekamerater, at man blir tatt ut av skolen for å delta i slikt opplegg. Men ved intervensjon med hund, erfarer Olsen at det motsatte skjer.

– Vi ser at elever som er med en skolehund opplever en signaleffekt som gir status i skolehverdagen. Vi kan også bruke hunden på en slik måte at eleven lærer å gjøre noe med hunden, som bare den eleven kan få til, sier Olsen.

Les også: Å klappe en hest

Hunden brukes til å motivere barn til læring

Hunder kan brukes i undervisningen i en rekke fag – alt i fra fag som gym, til norsk.

– Hvis noen elever synes det er vanskelig å komme i gang med gym, kan en hund være til hjelp. For eksempel kan eleven gjøre oppgaver sammen med hunden, som agility (en slags hinderløype som hunder utfører sammen med et menneske). Den kan brukes til ulike oppgaver som motiverer til å lære. I norsk kan hunden for eksempel hente klosser med ord til barna, når de skal jobbe med synonymer. Det er mye morsommere og mer motiverende enn å sette en strek mellom to ord. Dessuten spiller den fysiske nærheten, bare det at hunden er til stede, positivt inn på barna, sier Olsen.

Ved noen skoler er hundens oppgave kun å være tilstede i klasserommet.

– Slik blir uro dempet, og elevene jobber mer konsentrert. Tilstedeværelsen har en positiv effekt og demper stressnivået, sier Olsen.

Lesehund

Lesehund er et begrep som har oppstått i USA, men lesehund er egentlig en del av det å være skolehund. Å lytte til barn som leser er bare en av oppgavene en skolehund kan ha. Ifølge en studie som ble publisert i Society and Animals i 2017, ser man at det å la barn lese høyt for en hund, ser ut til å øke barnets leseferdigheter mye mer enn det å lese høyt for klassekamerater.

– Å lese for en hund oppleves som enklere og morsommere enn å lese for andre elever eller voksne. Det gjør at barna etterhvert begynner å lese høyt også hjemme og på skolen. Leseforståelsen handler også om stemmebruk. Via en hund kan terapeuten gi tilbakemeldinger som for eksempel kan være at barnet leser for lavt til at hunden kan høre, eller barnet ser at hunden trekker seg unna, dersom han eller hun leser for høyt, sier Olsen.

Les også: Snakker du babyspråk til hunden din? Det gjør hunden mer interessert.

Ikke veldig utbredt

Over 100 personer har deltatt på kursene som Dyrebar Omsorg arrangerer.

– Om hund blir tatt i bruk i skolen, er veldig avhengig av rektor på den enkelte skole. Noen skoler har en rektor som er allergisk mot hund, eller som ikke liker hunder, men som likevel velger å bruke hund i undervisningen fordi de ser hvor positivt det er for elevene. Det er ikke veldig utbredt med skolehund i Norge, men i Røyken har de fem skolehunder som jobber fulltid, sier Olsen.

Kilder:

Human-Animal Interaction Bulletin, 2014 : Can dogs increase children’s attention and concentration performance? A randomised controlled trial. Forfattere: Hediger K, Turner DC.

 

Society and Animals, 2017: Effects of reading with adult tutor/therapy dog teams on elementary students reading achievement and attitudes.  Forfattere:Levinson EM, Vogt M, Barker W, Jalango MR

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook