Dyr og folk

Kategori: Familiedyr

Bakgårdskatt

Bakgårdskatt er historien om hvordan noen få, driftige ildsjeler, fikk løst utfordringen med store kolonier med hjemløse katter i Trondheim på 1980-tallet. I dag består arbeidet i hovedsak av å rykke ut til katter som...

Harepest hos dyr

Harepest er en bakteriesykdom som i hovedsak finnes hos ville dyr, og som særlig rammer hare og smågnagere. Kjæledyr, som hund, kan smittes, men får da ofte et mildt sykdomsforløp.