Dyr og folk

Blir dyrevelferden ivaretatt hos dyr som brukes som emosjonell støtte?

I mange land i verden har bruken av dyr som emosjonell støtte eksplodert. Mange personer som sliter med psykiske eller følelsesmessige plager opplever at dyret gir den støtten de trenger. Men hva med dyrenes følelsesmessige behov – blir de ivaretatt?

Bruken av dyr som emosjonell støtte ved psykiske eller følelsesmessige plager har økt i flere land de siste årene. De som bruker dyr på denne måten har dem gjerne med seg overalt, deriblant på fly og i butikker. Noen opplever at nærheten til dyret er avgjørende for at de skal fungere normalt. Dyret gir den følelsesmessige støtten som hjelper dem å håndtere utfordringer som ellers reduserer livskvaliteten.

Les også: Mindre ensomhet og bedre psykisk helse med familiedyr

Helsefordeler ved å eie et dyr

Flere studier har antydet at å eie et dyr kan gi helsefordeler. Dette inkluderer vennskap med dyret, at man lettere kommer i kontakt med andre mennesker, trening, en følelse av mening i hverdagen, og positiv effekt på blodtrykk og hjerte.

Nå advarer eksperter om at dyrevelferden til disse dyrene ikke nødvendigvis ivaretas.

Glemmer å ivareta dyrenes behov

Dette ifølge en nyhetssak publisert av avisen The Guardian i juni 2022.

Ekspertene avisen har snakket med er bekymret for at fokuset på menneskenes behov fører til at man glemmer å ivareta dyrenes behov. Dyr som brukes til følelsesmessig støtte er ikke trent til å hjelpe eierne, slik for eksempel førerhunder og servicehunder er. Bekymringen er knyttet til at dyrene skal bli satt i situasjoner de opplever som stressende.

Liker du artikkelen? Abonner gjerne på vårt nyhetsbrev.

Herzog Hal stilte det samme spørsmålet i en artikkel som ble publisert i Psychology Today i 2019: Trenger dyr som blir brukt til emosjonell støtte, emosjonell støtte? spør han.

Han påpeker at mange ulike dyr brukes som emosjonell støtte. Dette inkluderer griser, ender, hamster og ildere. I USA har bruken av dyr til slik støtte eksplodert de siste årene. Studenter som er nervøse tar med dyret som støtte ved eksamen. Personer med flyskrekk vil ha dyret med på flyturen.

Finnes det en mer dyrevennlig måte å redusere angst på? Og hva sier denne bruken av dyr om vårt forhold til dyr? spør han.

Negative følelser kan smitte over på hunden

Et annet aspekt forfatteren påpeker, er at hunder er svært mottagelige for våre følelser. En økende andel bevis tyder på at negative følelser hos mennesker, kan gi tilsvarende følelser hos hunder. For eksempel har en studie vist at engstelige og nervøse hundeeiere, så ut til å ha nervøse hunder.

Les også: Hunder speiler eierens stressnivå

Dermed er det ikke utenkelig at en engstelig person som bruker en hund som emosjonell støtte, risikerer å gjøre hunden engstelig. De kan bli et redskap, der dyrets behov kommer i bakgrunnen.

Av den grunn mener forfatteren at bruk av dyr til emosjonell støtte, viser vår manglende anerkjennelse av at dyr har sine egne følelsesmessige behov.

Les også: Katter kan gjenspeile eierens personlighetstrekk

Kilder:

The Guardian: Emotional support pets: experts warn of animal welfare risk

Psychology Today, 2019: Do emotional support animals need emotional support?

Forfatter: Hal Herzog

American Kennel Club: Everything you need to know about emotional support animals

Forfatter: Gibeault S

 

 

Merethe Kvam

Journalist med 19 års erfaring, 16 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.
Ingen av artiklene er sponset eller inneholder noen form for skjult reklame. Målet vårt er at artiklene skal bidra til bedre kunnskap om dyr, bedre dyrevelferd og ellers være interessant for dyrekjære mennesker.
Abonner gjerne på vårt nyhetsbrev her: http://eepurl.com/dtPttj

Facebook