Dyr og folk

Måken blir mer forsiktig når vi holder øye med den

Måken har fått et rykte som både frekk og tyvaktig, men de aller fleste måker vil ikke stjele matpakken din. I de tilfellene måken faktisk planlegger slike tyveri, kan det ofte unngås med et oppmerksomt blikk.

Foto: Jørgen Kvam

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Biology i august 2019.

Konflikter mellom mennesker og ville dyr og fugler, er en av de store truslene mot ville dyre- og fuglearter på verdensbasis. I Storbritannia blir måker i bynære strøk sett på som plagsomme, blant annet fordi de kan finne på å stjele mat, skriver forfatterne i innledningen til studien. Men, påpeker de, bare 26 prosent av måkene de observerte i den aktuelle studien rørte maten forskerne fristet med. Dette antyder at det bare er en liten andel av måkene som faktisk stjeler fra folk.

Konflikter og klager

Sildemåken er rødlistet i Storbritannia, med en nedgang på hele 60 prosent fra 1969 til 2015. Samtidig øker antallet måker i byer og bynære strøk. Måkene har gått fra å hekke på klipper og holmer, til å hekke på hustak. Sjømat er i mange tilfeller byttet ut med menneskemat (søppel).

At sildemåken kan finne på å stjele mat fører ofte til konflikter, og til at folk klager til myndighetene. Forsøk fra myndighetenes side på å redusere konflikten, har ofte ført til kostbare, dødelige (for måkene) tiltak – som for eksempel bruk av større rovfugl, som ignorerer arts- og individspesifikk oppførsel.

Kommer bakfra

Noe av det forskerne bak den aktuelle studien hadde lagt merke til, er at tyveriene stort sett skjer når folk er uoppmerksomme. De gangene de observerte at måker stjal mat fra folk, kom de gjerne bakfra – folk så dem ikke.

Tidligere studier har vist at enkelte dyrearter endrer atferd når mennesker ser på dem. Forfatterne ville finne ut om dette også gjaldt måkene.

I den aktuelle studien undersøkte forskerne atferden til 74 sildemåker, som ble fristet med pommes frites.

Etter å ha lagt fra seg pommes frites på et passende sted, trakk forskerne seg litt unna. Når måkene nærmet seg, så forskerne enten en annen vei, eller de stirret på måken. I de tilfellene der forskerne så en annen vei, var alle måkene borti maten. Måker som ble stirret på, brukte lenger tid før de rørte maten. Noen av dem var ikke borti den i det hele tatt.

Best å endre vår egen atferd for å unngå konflikt

Totalt sett antydet atferden at det var større sannsynlighet for at måken holdt seg unna, dersom det var mennesker i nærheten.

En av forskerne skriver i en e-post til nettstedet Live Science at den beste måten å unngå å bli frastjålet maten, er å unngå områder der fuglene samler seg, og holde øye med maten sin.

Måken har et dårlig rykte, men i likhet med andre dyr
prøver den bare å overleve. Den beste måten å unngå en konflikt på, er ved å endre vår egen atferd, avslutter hun.

Sildemåke

Sildemåken er omtrent 60 cm. lang og veier 600-900 gram. I Norge finnes det tre underarter av sildemåke. Total hekkebestand i Norge er estimert til omtrent 28 000 par. Sildemåken lever av fisk, andre marine organismer, smågnagere, fugler, insekter, plantemateriale og søppel.

Kilder:

Biology letters: Herring gulls respond to human gaze direction

Goumas M, Burns I, Kelley LA, Boogert NJ

 

Livescience: Stare at seagulls and they`ll leave your food alone

Forfatter: Weisberger, M.

 

Artsdatabanken: Sildemåke Larus fuscus Linnaeus, 1758

Forfattere: Gjershaug JO, Lorentsen SH

 

 

 

 

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook