Dyr og folk

Hvilke fugler er det verdt å bevare?

Bevaringspolitikk som verdsetter arter ut i fra nytteverdi, setter fugler som kråka i fare.

Dette ifølge en pressemelding som ble publisert på nettsidene til Newcastle University i mai 2018. Eksperter fra Newcastle University, Sveriges lantbruksuniversitet, og British Trust for Ornithology har publisert en studie i tidsskriftet Scientific Reports, der de har sett på konsekvensene av å fokusere på spesifikke bevaringskriterier som hvor sjelden en art er, eller hva slags påvirkning visse arter kan ha på økonomien. Sistnevnte kan for eksempel være fuglearter som spiser ugressfrø og slik innvirker på avlinger.

Forskerne sorterte fugler på den britiske landsbygda i tre kategorier, ut i fra hvor sjelden arten er (og hvor raskt bestanden krympet), ut i fra økonomisk verdi, og ut i fra kulturell verdi – målt gjennom dikt/poesi.

– Å isolere en verdi gir et skjevt bilde av hva som er viktig

Forskerne fant at hver verdi prioriterte ulike undergrupper av fuglearter, og at det å isolere en verdi potensielt kunne føre til at man undervurderte verdien av artene.

– Å isolere en verdi gir et skjevt bilde av hva som er viktig, og hva som ikke er viktig. Fugler som bokfink kan spise mye ugressfrø og slik være til nytte for bønder, men de er ikke sjeldne, og de forekommer sjelden i poesien. Kråker er på den annen side ikke sjeldne, og de er ikke særlig nyttig for bønder, men de har vært hyppige innslag i poesien gjennom tidene, noe som antyder at de i sterk grad er knyttet til samfunn og kultur. Hvordan kan du sette en verdi på dette? Sier hovedforfatter Mark Whittingham i pressemeldingen.

Les også: Kråker: Årvåkne, smarte og lærer av hverandre

Hver art er viktig og spiller en rolle

I dag går mange viktige leveområder for fugl, og mange fuglearter tapt i et urovekkende tempo. Med omtrent 1.7 millioner kjente arter i verden, er kunnskapen om dem relativt begrenset. Prioritering av bevaringstiltak har derfor blitt hovedfokus for beslutningstakere rundt om i verden.

– Vi har vist at jo flere verdier du tar med i beregningen, jo større blir forståelsen for at hver art er viktig og spiller en rolle. Dette må vi ta i betraktning ved strategier for håndtering av naturressurser, og fremtidig planlegging, sier Whittingham.

Topplistene

I pressemeldingen blir også de «mest verdifulle» fuglene listet opp etter kategori. (Studien så altså på fugler på den britiske landsbygda)

Topplisten for poesi består av: 1. Kråke 2. Ringdue 3. Due 4. Spurv 5. Svale

Topplisten rangert etter sjeldenhet: 1. Triel 2. Vaktel 3. Hekkspurv 4. Åkerrikse 5. Kornspurv

Toppliste rangert etter økonomisk verdi (sommer): 1. Bokfink 2. Gråspurv 3. Rødhøne 4. Sanglerke 5. Skogdue

 

Kilde:

Newcastle University Press Office, mai 2018: The «value» of biodeversity.

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook