Dyr og folk

Finner make minst et år før parring

Forskere har funnet at monogame fuglearter kan finne maken sin minst ett år før parring.

Dette ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Animal Behaviour i desember 2017.

Forfatterne skriver at monogame fuglearter kan ha sosiale fordeler knytter til forholdet, i tillegg til formering.

 Fant sammen før kjønnsmoden alder

Det ble gjort systematiske undersøkelser der forskerne så på mønstre før parring hos langtids monogame par, ved å se på hele livshistorier til fugler, basert på sporingsdata for trompettraner (Grus americana). Studien viste at 62 prosent fant hverandre minst ett år før de parret seg for første gang. 16 av 58 par fant sammen hele to år før de parret seg for første gang.

De fleste av fuglene fant sammen sent på våren, og i 60 prosent av tilfellene begynte fuglene å fly sammen før minst en av partene hadde nådd kjønnsmoden alder.

Sannsynlig at andre sosiale arter kan ha lignende atferd

Dyr og Folk spurte hovedforfatter av studien, Claire Teitelbaum, om hun tror at også andre monogame fuglearter finner make så tidlig.

– Ettersom studien er utført på trompettraner vet vi ikke om resultatene også gjelder andre fuglearter, men det virker sannsynlig at andre svært sosiale arter med lang levetid kan vise lignende atferd. For eksempel er det mange typer vannfugler som har blitt observert i par når de ankommer hekkeområder. Selv om ingen har tallfestet varigheten av disse parforholdene, er det fullt mulig at disse også oppstår lenge før den første parringen finner sted, sier Teitelbaum.

 Sosiale fordeler ved å finne make tidlig

– Hvilke sosiale fordeler kan det gi disse fuglene å finne en make så tidlig?

– Studien vår har ikke sett direkte på fordelene ved å finne en make tidlig, men det er en rekke mulige sosiale fordeler knyttet til å være et par. For mange fuglearter er sosial status knyttet til å være et par. Dermed kan fugler som finner en make tidlig få bedre territorier, noe som gjør det mulig for dem å sikre seg tryggere ressurser av bedre kvalitet. Par kan også ha fordeler av tidlig tilknytning til hverandre: Hvis de har mulighet til å bli bedre kjent med maken før parring, kan dette øke sjansen for at hekkingen gir positivt utfall, sier Teitelbaum.

Trompettrane

Trompettrane er en truet Nord-Amerikansk traneart. Det er en langbeint vadefugl som i hovedsak er hvit, men med svart ytterst på vingene og på hodet, rød isse og svarte bein. En slik trane kan leve i 22- 24 år, og med en høyde på opptil 150 centimeter er det den høyeste Nord-Amerikanske fuglen.

I 1941 var de nær utryddelse, med bare 21 ville par, og to par som levde i fangenskap. I dag finnes det totalt 603 fugler av arten.

Bildet i artikkelen er hentet fra U.S Fish and Wildlife Service

Kilder:

Animal Behaviour, vol. 134, 2017. Forf: Teitelbaum CS, Converse SJ, Mueller T: Birds choose long-term partners years before breeding

U.S Fish and Wildlife Service: Whooping Crane

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook