Dyr og folk

Isolert i naturreservatene: Reservatene alene kan ikke berge truede arter

I enkelte deler av verden blir landbaserte fuglebestander begrenset til naturreservater. Det øker risikoen for utryddelse.

Illustrasjonsfoto – bildet er ikke fra det området som omtales i artikkelen.

Dette ifølge en studie som ble utført av forskere ved Newcastle University, UCL og University of Queensland. Studien ble gjengitt i en pressemelding på nettsidene til Newcastle University, og den ble publisert i tidsskriftet Conservation Letters i september 2018.

 Sundaland

Forskerne bak studien analyserte biologisk mangfold i området Sundaland, som omfatter Malayhalvøya, Borneo, Sumatra, Java og nærliggende øyer.

Studien har fokusert på hønsefugl som fasaner, rype og vaktel. I noen deler av verden er disse fuglene blant de mest truede artene.

Forskerne fant at opp til 13 bestander var lokalt utryddet. Disse eksisterte da kun i naturreservatene i området. Særlig Sumatra var hardt rammet: Over halvparten av hønsefuglene i områder som ikke var beskyttet, var gått tapt.

Resultatet av dette er at enkelte arter nå kun finnes i reservatene. Biologisk mangfold i de områdene som ikke er en del av naturreservatene, er nødvendig for å opprettholde tilkobling og økosystemfunksjoner.

Les også: Hvilke fugler er det verdt å bevare

 Reservatene var ikke tenkt som en siste utvei

Naturreservater alene kan ikke berge det biologiske mangfoldet, skriver forfatterne. (Bilde fra Tautra Naturreservat)

Forskerne argumenterer med at reservatene ikke var tenkt som en siste utvei. Naturreservatene trues av at områdene utenfor reservatene går tapt til landbruk og infrastruktur. Dette medfører at artene blir innesperret i naturreservatene.

Forfatterne skriver at som et av de mest biologisk nedbrutte områdene, bør Sundaland være en sterk advarsel til resten av verden. Målet for bevaring er ikke øyer av biologisk mangfold, fanget i et hav av ødeleggelse. Større landområder må bli forvaltet på en måte som imøtekommer biologisk mangfold på sikt.

Les også: Kråker – Årvåkne, smarte og lærer av hverandre

 Mister muligheten til å tilpasse seg klimaendringer

Sundaland har et rikt biologisk mangfold, men området er i fare for å bli ødelagt. Selv naturreservatene er ikke nødvendigvis varige. De siste årene har nedgradering ført til tap av 8360 kvadratkilometer beskyttet land.

Når artene blir mer isolerte, mister de muligheten til å følge og tilpasse seg klimaendringer, påpeker forfatterne.

Forfatterne sier i pressemeldingen at disse funnene gir ny innsikt i hvordan vi bør betrakte beskyttede områder og evnen til å bevare arter på kryss av ulike landskap. I en tid hvor debatten dreier seg om hvor store landområder som skal beskyttes, er det kanskje hvordan disse blir integrert i globale mangfoldsmål, som er kritisk.

Les også: Bildehistorie – Pelikan

Kilder:

Newcastle University: Land-based bird populations are at risk of local extinction

‘The extirpation of species outside protected areas’.  Dr. Elizabeth Boakes (UCL Life Sciences), Professor Richard Fuller (University of Queensland School of Biological Sciences), Dr Philip McGowan (Newcastle University School of Natural and Environmental Sciences).  Conservation Letters.
DOI 10.1111/conl.12608

 

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook