Dyr og folk
   

Mindre bruk av antibiotika til dyr i Europa

Bruken av antibiotika for dyr er redusert i flere europeiske land, men det er fortsatt store forskjeller. Island, Finland, Norge og Sverige har lavest forbruk. En slik reduksjon er bra for helsen – både dyrs helse og menneskers helse.

Dette ifølge statistikk fra 2016 over salg av antibiotika for dyr i 30 europeiske land. Statistikken er publisert i en rapport som er produsert av EMA – Europeiske legemiddelmyndigheter.

Totalt har antibiotikasalget til bruk for dyr blitt redusert med 20 prosent siden 2011. Tyskland har hatt den største reduksjonen, med hele 58 prosent.

Friske dyr skal ikke ha antibiotika

Å begrense unødig bruk av antibiotika er svært viktig – både for folkehelse og dyrehelse. All bruk av antibiotika vil i prinsippet kunne medføre utvikling av antibiotikaresistens. Det er derfor viktig at antibiotika brukes riktig, og bare når det er nødvendig: Friske mennesker og friske dyr skal ikke ha antibiotika.

Annonse

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens – at bakterier blir resistente mot antibiotika har en direkte effekt på helsen til dyr og mennesker. Det gir mer kostbare og vanskelige behandlinger, og mer sykdom. Overdrevent og unødig bruk av antibiotika og dårlig infeksjonskontroll har ført til at antibiotikaresistens har blitt en av verdens store helsetrusler. Dersom dette fortsetter, kan vi igjen oppleve at enkle infeksjoner ikke lenger kan behandles.

Hovedparten av antibiotika forbrukes av dyr

Hovedparten av antibiotika forbrukes ikke av mennesker, men av dyr. I USA utgjør husdyrsektoren omtrent 80 prosent av det totalte årlige forbruket. Mellom 2010 og 2030 forventes det at det globale forbruket av antibiotika i husdyrsektoren øker med omtrent 67 prosent.

Norge er et av de landene som bruker minst antibiotika til dyr, og som også har lavest forekomst av resistente bakterier i dyrepopulasjonen, men den globale situasjonen påvirker også Norge, skriver Veterinærinstituttet på sine sider.

Aldri antibiotika for «sikkerhets skyld»

I Legemiddelverkets veileder for bruk av antibiotika til hund og katt, kan man blant annet lese at bruk av antibiotika «for sikkerhets skyld», eller for å oppveie for dårlig hygiene ved inngrep, er uakseptabelt. Videre står det at det alltid skal vurderes grundig om det er et reellt behov for behandling med antibiotika, og at dersom det finnes likeverdige behandlingsmetoder hvor antibiotika ikke benyttes, bør disse velges.

Hele veilederen finner du her.

Ifølge en studie som ble publisert i tidsskriftet Public Health Reports i 2012, blir antibiotika brukt hos husdyr for å behandle klinisk sykdom, for å forebygge og kontrollere vanlige sykdomshendelser, og for å øke dyrets vekst.

Annonse

Bruk av antibiotika for å øke dyrs vekst, har vært forbudt i Europa siden 2006.

Kilder:

European Medicines Agency: European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption (ESVAC)

Statens Veterinärmedicinska anstalt: Antibiotikaförsäljingen til djur minskar i flera länder

EU Action on Antimicrobial Resistance

Veterinærinstituttet: Antibiotikaforbruk og resistens

European Commission: AMR: A major European and Global challenge

Legemiddelverket: Bruk av antibakterielle midler til hund og katt – Terapianbefaling

Public Health Reports: A review of antibiotic use in food animals: Perspective, policy and potential

Merethe Kvam

Journalist med 19 års erfaring, 16 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no. Forfatter av boken Farlig ferie, en spenningsbok som tar opp viktige tema innen dyrevelferd.

Merethe er veldig glad i dyr, engasjert i dyrevern og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Hun har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Helt siden Misti kom til familien i en liten pappeske med blå hyssing rundt, da Merethe var ti år gammel, har hun hatt katt. For tiden har Merethe to katter og en hund. I tillegg har hun flere års erfaring med hest.
Personlige historier finner du under fanen "Å leve med dyr".

Ingen av artiklene er sponset eller inneholder noen form for skjult reklame. Målet vårt er at artiklene skal bidra til bedre kunnskap om dyr, bedre dyrevelferd og ellers være interessant for dyrekjære mennesker.

Facebook

Annonse

Produkter