Dyr og folk

Katter lærer navnet på andre katter i familien

Katter som bor i familier og sammen med andre katter, lærer navnet på kattene de bor sammen med. Men ikke alle lærer navnet på menneskene de bor med – det skjer helst i større familier.

Kan dyr lære å forstå navn vi bruker på dyr de omgås i hverdagen?

Det har forskere av en studie som ble publisert i tidsskriftet Scientific Reports i april 2022 sett nærmere på. Forskerne undersøkte om katter klarte å matche navnene på katter de kjente og ansiktene deres, og navn og ansikt på mennesker i familien.

Totalt deltok 48 katter i studien, 28 hannkatter og 19 hunnkatter. 29 av kattene var såkalte kafékatter. Det vil si at de bodde i kaféer der gjestene får omgås kattene. Resten av kattene bodde i familier. Kattene bodde med minst to andre katter.

Les også: Katter blir like knyttet til eierne sine som hunder

Familiekatter gjenkjente vennene

Kattene fikk se et bilde av ansiktet til en katt de kjente på en bærbar PC, etter å ha hørt eieren eller en av forskerne si navnet på katten, eller et annet navn. I halvparten av testene matchet navn og ansikt. I den andre halvparten gjorde de ikke det.

Resultatene viste at katter som bodde med familier så lenger på bildene når navn og bilde ikke stemte. Dette tyder på at kattens forventninger ble brutt. Da det samme forsøket ble utført med kafékatter, så man ikke en slik reaksjon.

Vil du lese flere nyhetssaker som denne? Abonner på vårt nyhetsbrev: Meld deg på her!

Katter i større familier kjente menneskenes navn

I andre del av eksperimentet så kattene som levde i familier på bilder av mennesker de kjente. Også her ble bildene kombinert med navn som stemte eller ikke stemte. Kattene så også i disse testene lenger på bildene når navn og bilde ikke stemte. Denne tendensen var større hos katter som hadde bodd med familien sin i lenger tid.

Det var ikke alle kattene som knyttet navn og ansikt på menneskene sammen. Dette skjedde oftere i større familier, og der katten og familien hadde bodd sammen lenge. Forskerne tolker det som at katter som bor med flere mennesker har flere sjanser til å høre navn. I små familier bruker man sjeldnere navn på hverandre. Med andre ord vil hvor ofte kattene har hørt et navn, spille inn på om de assosierer navn og bilde.

Les også: Hester kan kjenne igjen sitt eget speilbilde

Lærte uten spesifikk trening

Studien viser at kattene forbinder ansiktet og navnet på de som de bor med, uten å ha blitt trent til det. Familiekatter matchet de andre kattene i familien, og muligens navnene på menneskene i familien. Dette er første gang det er bevist at tamme katter forbinder det mennesker sier og det de refererer til. Resultatene antyder at katter kan forstå hvem som snakker til hvem i hverdagssituasjoner, skriver forfatterne.

At kafékattene ikke lærte navnene på kattene de bodde med, tror forfatterne skyldes at ulike gjester bruker ulike navn på kattene. Det gjør det vanskelig for dem å lære det.

I innledningen til studien skriver forfatterne om hvordan ville dyr lærer seg visse varsel-lyder. Men man har og funnet at familiedyr – blant annet hunder – forstår (noen) ord mennesker sier. Enkelte hunder har for eksempel lært seg flere hundre ord i løpet av noen måneder, – med spesifikk trening.

Les også: Tåler villkatter mer enn hjemløse katter?

Tydelige sosiale egenskaper

Katter er ikke flokkdyr, men katter som lever med mennesker har tydelige sosiale egenskaper. De kan forstå når mennesker peker eller retter blikket i en retning, for å finne mat. De skiller også mellom ulike ansiktsuttrykk hos mennesker de kjenner. Tidligere studier har også vist at katter skiller sitt eget navn fra andre katters navn, og fra generelle substantiv.

Les også: Katter kan gjenspeile eierens personlighetstrekk

Kilder:

Scientific Reports: Cats learn the names of their friend cats in their daily lives, April 2022.

Forfattere: Takagi S, Saito A, Arahori M, Chijiiwa H, Koyasu H, Nagasawa M, Kikusui T, Fujita K, Kuroshima H

 

Merethe Kvam

Journalist med 19 års erfaring, 16 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.
Ingen av artiklene er sponset eller inneholder noen form for skjult reklame. Målet vårt er at artiklene skal bidra til bedre kunnskap om dyr, bedre dyrevelferd og ellers være interessant for dyrekjære mennesker.
Abonner gjerne på vårt nyhetsbrev her: http://eepurl.com/dtPttj

Facebook