Dyr og folk

Barn mener at griser bør få like god behandling som hunder

Ny forskning viser at barn skiller seg fra voksne i sitt moralske syn på dyr.

Dette ifølge en studie som ble publisert i Social Psychological and Personality Science i april 2022.

Studien ble utført av forskere fra University of Exeter og University of Oxford.

Forskerne spurte barn i alderen 9-11 år om den moralske statusen og behandlingen av husdyr (griser), familiedyr (hunder) og mennesker.

Barns syn på dette skilte seg fra de voksne. Barna mente at husdyr bør behandles på samme måte som folk og familiedyr, og mener at å spise dyr er mindre moralsk akseptabelt enn voksne mener det er.

-Hunder er våre venner, griser er mat

Funnene antyder at artsisme – et moralsk hierarki som gir ulike dyr ulik verdi, er noe man lærer i ungdomsårene.

-Menneskers forhold til dyr er fulle av etiske dobbeltstandarder. Noen dyr er elskede familiedyr, mens andre holdes for økonomisk gevinst. Dommen ser i stor grad ut til å avhenge av arten til det aktuelle dyret: Hunder er våre venner, griser er mat, sier Dr Luke McGuire i en pressemelding på nettsidene til University of Exeter.

Deltagerne i studien var 479 personer som bodde i England. De var fra tre ulike aldersgrupper: 9-11 år, 18-21 år og 29-59 år.

De voksne gruppene hadde relativt likt syn på spørsmålene. Det antyder at endringen typisk oppstår i alderen 11-18 år.

Artsisme

-Det ser ut som det skjer noe i ungdomstiden der kjærligheten til dyrene blir mer komplisert, og vi utvikler mer artsisme. Det kan være viktig å merke seg at selv voksne i studien syntes at å spise kjøtt var mindre moralsk akseptert, enn å spise produkter fra dyr – som melk. Motviljen mot at dyr – inkludert husdyr – blir skadet, forsvinner altså ikke helt, sier McGuire.

Forskerne fant også at ettersom folk blir eldre, har man større sannsynlighet for å klassifisere dyr som mat fremfor som kjæledyr.

Justering av holdninger er en naturlig del av oppveksten, men McGuire mener at barns moralske intelligens også er verdifull.

-Hvis vi ønsker at folk skal spise mer plantebasert av hensyn til miljøet, må vi forstyrre dagens system et sted. For eksempel, hvis barn spiste mer plantebasert mat på skolen, ville det være mer på linje med de moralske verdiene deres, og det kan redusere «normaliseringen» mot voksne verdier som vi har identifisert i denne studien, sier McGuire.

Kilder:

University of Exeter: Children think farm animals deserve same treatment as pets 

Social Psychological and Personality Science: The development of speciesism: Age-related differences in the moral view of animals.»

April 2022. Forfattere: McGuire L, Palmer SB, Faber NS

Merethe Kvam

Journalist med 19 års erfaring, 16 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.
Ingen av artiklene er sponset eller inneholder noen form for skjult reklame. Målet vårt er at artiklene skal bidra til bedre kunnskap om dyr, bedre dyrevelferd og ellers være interessant for dyrekjære mennesker.
Abonner gjerne på vårt nyhetsbrev her: http://eepurl.com/dtPttj

Facebook