Dyr og folk

Trenger dyr covid-19 vaksine?

Ifølge en nyhetssak i britiske The Independent melder forskere at det kan bli nødvendig å vaksinere familiedyr. Den britiske veterinærforeningen er bekymret for at dette kan ha skapt uro blant dyreeiere.

Ifølge en nyhetsartikkel i avisen The Independent kan katter og hunder trenge covid-19 vaksine for å begrense spredningen av viruset. Utgangspunktet for artikkelen er en leder i tidsskriftet Virulence som advarer om at fortsatt utvikling av viruset hos dyr, at viruset skal endre seg og siden overføres til mennesker, utgjør en betydelig langtidsrisiko for folkehelsen. Det er ikke utenkelig at det kan bli nødvendig å vaksinere enkelte tamme dyr, skriver de.

Ifølge forfatterne av den aktuelle studien kan katter og hunder smittes med koronaviruset, men det er ingen kjente tilfeller av at disse har smittet tilbake til mennesker. For å redusere risikoen virker det fornuftig å utvikle vaksiner til dyrene, sier de.

Svært få tilfeller av covid-19 hos familiedyr

Den britiske veterinærforeningen har svart på nyhetsmeldingen på sine nettsider.

-Disse nyhetsmeldingene kan ha skapt bekymring blant dyreeiere om behovet for å vaksinere familiedyr for å begrense spredning av covid-19, men det er viktig at folk ikke får panikk. Det er foreløpig ingen bevis som tyder på at dyr bør vaksineres, sier leder for den britiske veterinærforeningen, Daniella Dos Santos.

På verdensbasis er svært få tilfeller av covid-19 som er registrert hos familiedyr. I alle tilfellene der det er funnet slik sykdom hos familiedyr har det vært sporadiske enkelttilfeller. I alle tilfellene var det sannsynlig at familiedyret ble smittet av et sykt menneske. Det finnes ingen bevis på at familiedyr har overført covid-19 til eieren.

Videre påpeker de – i tråd med det forfatterne av lederartikkelen i Virulence skrev, at tilstrekkelig vaksinedekning blant mennesker vil bidra til å kontrollere viruset. Selv om det finnes pågående arbeid med covid-vaksiner for dyr, er det på nåværende tidspunkt ingen som foreslår at vaksinering av familiedyr bør være en del av den umiddelbare planen for å begrense pandemien.

Folkehelseproblem – ikke dyrehelseproblem

Veterinærinstituttet skriver i sin vurdering om covid-19 og dyr at covid-19 er et folkehelseproblem og ikke et dyrehelseproblem. Virusets viktigste smittevei er direkte fra menneske til menneske ved dråpesmitte. Husdyr og kjæledyr i Norge utgjør ikke en smittekilde for mennesker.

I sin liste over aktuelle spørsmål om kjæledyr og covid-19, har de blant annet svart på spørsmål om man kan være sammen med familiedyret dersom man selv er syk med covid-19. Det kan man, men det anbefales at man er nøye med hygiene og begrenser nærkontakt. Dette innebærer blant annet at man ikke sover i samme seng som dyret, og at man unngår kontakt med dyrets nese og munn. Å vaske hender før og etter kontakt med dyr, anbefales alltid.

Kilder:

Veterinærinstituttet: Veterinærinstituttets siste vurderinger om covid-19 og dyr

British Veterinary Association: Does my pet need a Covid-19 vaccine? BVA allays concerns over recent news reports

The Independent: Cats and dogs may need Covid vaccine to curb infections, scientists say

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook