Dyr og folk

En ku med et navn gir større melkeproduksjon

Akkurat som vi mennesker reagerer mer positivt når vi blir lagt merke til, blir også kyr lykkeligere og mer avslappet hvis de får litt personlig oppmerksomhet.

Dette sier Dr. Catherine Douglas, en av forskerne bak en studie om hvordan bondens forhold til kyr kan påvirke melkeproduksjonen, i en pressemelding fra Newcastle University der studien ble gjennomført.

Engelsk studie
Studien inkluderte 516 engelske melkebønder som ble stilt en rekke spørsmål om hvordan de praktiserte gårdsdriften, og om forholdet de hadde til kyrne de jobbet med.

Blant spørsmålene forskerne stilte til melkebøndene var følgende:

  • Tror du kyr er intelligente?
  • Tror du kyr har følelser?
  • Behandler du kyr som individer?
  • Behandler du kyr som en flokk, og ikke som invidider?
  • Bruker du egne navn på kyrne dine?
  • Er det situasjoner i den daglige rutinen hvor kyrne uttrykker redsel?

Kraften av et navn
Studien var lagt opp på en slik måte at forskerne kunne avgjøre om noe av det de spurte om kunne innvirke på melkeproduksjonen.
Kun en av faktorene hadde en effekt, men den hadde til gjengjeld stor effekt på melkeproduksjonen: Når en ku fikk et navn, og bonden brukte dette navnet regelmessig, økte gårdens melkeproduksjon med opptil 258 liter i året.
46 prosent av bøndene som deltok i studien oppga at de hadde gitt hver ku et eget navn, og at de brukte navnene på kyrne.

Eksperimentet ble gjentatt i en rekke andre situasjoner, og ga de samme resultatene.

 

Mer tid på individet
– Studien vår viser det mange gode, omtenksomme bønder lenge har trodd: Ved å bruke mer tid på individet, gi dem et navn og snakke med dem når de vokser opp, får ikke bare dyret et bedre liv –  det øker også melkeproduksjonen, sier Douglas videre i pressemeldingen.

Referanser:

Newcastle University Press office: Names give cows a lotta bottle

Psychology Today: What cows can teach us about being human

Merethe Kvam

Utdannet journalist med 15 års erfaring.
12 år som helsejournalist og redaktør for nettsiden NHI.no.
Er engasjert i dyrevern, og har hatt verv i Dyrebeskyttelsen. Har også jobbet frivillig for omplasseringen for dyr.
Har selv to katter, en hund og flere års erfaring med hest.

Facebook